Ako sme riadení

Zdieľať

Zistite, ako MAGNA na Slovensku zapadá do globálnej siete MAGNA

MAGNA bola založená na Slovensku v roku 2001 a následne v rámci svojej globálnej siete otvorila kancelárie aj v rôznych kútoch sveta.

Slovenská kancelária MAGNA je zároveň operačnou sekciou a má na starosti organizovanie humanitárnych misii MAGNA po celom svete. Svoju kanceláriu ma v Bratislave s vysunutými pracoviskami v Paríži a Dakare. Ostatné sekcie  (Česká republika, Rakúsko a USA) podporujú zdravotnícke humanitárne operácie organizácie prostredníctvom náboru zamestnancov, získavania finančných prostriedkov, komunikácie a zvyšovania povedomia.

MAGNA na Slovensku

MAGNA na Slovensku je združenie zložené z asociatívnej zložky a výkonnej zložky.

Asociáciu tvoria všetci členovia MAGNA, ktorých zastupuje správna rada. Úlohou správnej rady je stanoviť hlavné smerovanie MAGNA, ktoré bude implementovať exekutíva. Potvrdzuje operačný projekt a rozpočet a zaručuje, že činnosť MAGNA je v súlade s jej identitou.

Výkonnú moc tvorí generálny manažment, operačné oddelenie, programovo medicínske oddelenie, komunikácia, ľudské zdroje, logistika atď, ktoré realizujú hlavné smerovania schválené správnou radou.

Členovia združenia sú v podstate pracovníci na misiách v teréne alebo ktorí vykonali misie s MAGNA. Udržanie ich členstva v ďalších rokoch, ako aj členstva zamestnancov prijatých lokálne v krajinách, kde MAGNA pôsobí, je z ich strany dobrovoľným procesom. Správna rada si tiež vyhradzuje právo prijať za člena akúkoľvek osobu, ktorá o to požiada a ktorej kompetencia môže byť užitočná pre výkon činnosti združenia (novinári a pod.).

Naše vedenie

Výkonný a operačný riaditeľ

Martin Bandžák

Spoluzakladateľ humanitárnej zdravotníckej organizácie MAGNA, je zároveň úspešným fotografom a držiteľom mnohých ocenení. Ako syn lekárov vyrastal v nemocničnom prostredí a časť detstva strávil v Afrike. Na projektoch MAGNA trávi 11 mesiacov v roku.

Head of Medical Programmes

Denisa Augustínová

Pochádza z Bratislavy, kde vyštudovala obor sociálnej terapeutickej práce a psychológie.

V roku 2001 založila spolu s Martinom Bandžákom humanitárnu organizáciu MAGNA.

Head of Accounting

Iva Barešová

Pochádza z Prahy, kde vyštudovala obor sociálnej terapeutickej práce a psychológie.

V MAGNA pôspbí od roku 2015.

Head of Africa cell

Nathaniel Allaire Sevigny

xxx

Head of Field Finances

Tatiana Delahodde

xxx

Martin Bandžák

Spoluzakladateľ humanitárnej zdravotníckej organizácie MAGNA, je zároveň úspešným fotografom a držiteľom mnohých ocenení. Ako syn lekárov vyrastal v nemocničnom prostredí a časť detstva strávil v Afrike. Na projektoch MAGNA trávi 11 mesiacov v roku.

Operačná štruktúra

Operačná centrála

Hlavná kancelária v krajine

Terénny projekt

Orgány združenia

SPRÁVNA RADA

Správna rada je výkonný orgán občianskeho združenia MAGNA.

Martin Bandžák
Denisa Augustínová
Iva Barešová

DOZORNÁ RADA

Dozorná rada je kontrolný orgán občianskeho združenia MAGNA.

Jozef Bárta
Juraj Vaculík
Júlia Horáková

VAĽNE ZHROMAŽDENIE

Valné zhromaždenie tvoria všetci členovia občianskeho združenia MAGNA.

Ako využívame prostriedky?

97%
Program
2%
Fundraising
1%
Administrácia