Financie a reporty

Zdieľať

Finančná zodpovednosť a transparentnosť

Pokiaľ ide o získavanie a míňanie finančných prostriedkov, uplatňujeme rovnaké zásady transparentnosti a zodpovednosti, ktorými sa riadi celá naša práca.

Každý rok naše kontrolované finančné výkazy poskytujú prehľad o práci MAGNA. Naša správa o činnosti poskytuje podrobnosti o našich aktivitách a výdavkoch v každej krajine a odráža hlavné výzvy, ktorým sme v priebehu roka čelili. Vďaka našim finančným správam a našim správam o činnosti zistite viac o tom, odkiaľ pochádzajú naše peniaze a ako sa používajú vaše dary.

Finančné správy

MAGNA reaguje na svetové humanitárne krízy efektívnym využitím prostriedkov.

V roku 2021 sme na zdravotnícke programy vynaložili až 97% našich príjmov. a to v hodnote 3 321 373€. Náklady na komunikáciu s darcami a administratívu dosiahli 114 781€ (3%)

Udržujeme si aj rezervu, ktorá nám umožňuje okamžite reagovať na krízy. Využívanie prostriedkov je prísne kontrolované a auditované finančné správy sú verejne dostupné.

V roku 2021 vďaka podpore skoro až 70 tisíc individuálnych  darov zo Slovenska a pomoci od dlhodobých inštitucionálnych partnerov, naše tímy realizovali aktivity prebiehajúcich projektov, otvorili misie v nových krajinách a zároveň reagovali na niekoľko núdzových situácií, a to najmä na africkom kontinente.

Naše tímy aj vďaka vám poskytli život zachraňujúcu starostlivosť tisíckam pacientov v 6 krajinách sveta.

Finančná správa 2021

Výročné správy

MAGNA Slovensko zverejňuje každý rok výročnú správu, v ktorej podrobne popisuje svoju humanitárnu zdravotnícku činnosť, ktorú sme vykonali – kde sme pracovali, aké výzvy sme museli riešiť a aké rozdiely nám naši priaznivci pomohli urobiť v životoch ľudí, ktorí sa stali zraniteľnými v dôsledku konfliktov, chorôb a prírodných zdrojov. katastrofy a vylúčenie zo zdravotnej starostlivosti.

Globálne čísla 2021

Celosvetové príjmy MAGNA v roku 2021 dosiahli 3 562 335€. Aj vďaka podpore súkromných darcov, môžeme rýchlo a nezávisle zasahovať v čase humanitárnych katastrof. V roku 2021 dosiahol podiel súkromných darov 20%.

V roku 2021 poskytovala MAGNA zdravotnícku a humanitárnu pomoc v 6 krajinách sveta a vynaložila 3 321 373€ (93%) na prevádzkovanie programov. Náklady na komunikáciu s darcami a administratívu dosiahli 239 962€ (7%).

Aktivity v číslach za rok 2021

320 000 ambulantných lekárskych konzultácíí

22 800 liečených podvýživených detí

3 500 liečených detí v programe HIV/AIDS

5 200 liečených obetí sexuálneho násilia

Ako využívame prostriedky?

97%
Program
2%
Fundraising
1%
Administrácia