Pridajte sa k nám do terénu

Zdieľať

Chceli by ste sa pridať do nášho tímu?

Keď sa k nám pripojíte, očakávame, že sa zaviažete k nášmu poslaniu; pomoc pri poskytovaní zdravotnej pomoci obyvateľstvu v núdzi a ľuďom postihnutým prírodnými katastrofami alebo katastrofami spôsobenými ľudskou činnosťou.

Pred odoslaním vašej online prihlášky sa prosím uistite, že váš profesionálny profil spĺňa požiadavky MAGNA v teréne. Niektoré kritériá – vrátane požadovanej dostupnosti – sa môžu medzi profilmi líšiť.

Tu sa môžete uchádzať buď o konkrétnu inzerovanú pozíciu, alebo ak sa chcete uchádzať o vstup do nášej medzinárodnej databázy terénnych pracovníkov.

Aktuálne otvorené konkrétne lokalizované pozície

DR Congo

Logistic and Supply Coordinator

Základné kritéria

Ste skúsený profesionál vo svojom odbore.

Ste k dispozícii 1 až 12 mesiacov (v závislosti od vašej role).

Angličtinu ovládate na min. stredne pokročilej úrovni.

Máte skúsenosti s prácou v humanitárnom kontexte.

Urgentne potrebujeme na naše misie tieto pozície

Terénny administrátor

Logista

Pridajte sa k našej skupine terénnych pracovníkov

Odchod do terénu z MAGNA by mohol byť vašim začiatkom dlhej kariéry v rámci organizácie. MAGNA podporuje dlhodobý záväzok zamestnancov tým, že im ponúka možnosť rozvíjať svoje zručnosti a znalosti, aby mohli prevziať zodpovednosť v teréne alebo na centrále.

Pred odoslaním vašej online prihlášky sa prosím uistite, že váš profesionálny profil spĺňa požiadavky MAGNA v teréne. Niektoré kritériá – vrátane požadovanej dostupnosti – sa môžu medzi profilmi líšiť.

ZAPOJTE SA ONLINE. TU A TERAZ.

Náš náborový proces v skratke

Krok n° 1

Pozrite si svoj profil na webovej stránke magna.org.

Krok n° 2

Pripravte si žiadosť a prihláste sa online.

Krok n° 3

My skontrolujeme vašu žiadosť.

Krok n° 4

Prizveme vás k pohovoru.

Krok n° 5

Budete informovaní o pozícii a kontexte projektu.

Ako využívame prostriedky?

97%
Program
2%
Fundraising
1%
Administrácia