Ukrajina

Ukrajina: V Chersonskej oblasti, po mesiacoch v okúpácii vidíme obrovskú potrebu v dostupnosti k zdravotným službám.

06. 06. 2023

Zdieľať

Mesiace okupácie v Chersonskej oblasti zanechali na ľuďoch výrazné stopy. Vyrabované a zničené nemocnice, zdravotnícke zariadenia bez liekov, s obmedzeným personálom (len 25 percent kapacít lekárov a zdravotníkov je aktuálne k dispozícii) a znemožnený dlhodobý prístup k zdravotnej pomoci, hlavne pre staršiu populáciu a chronických pacientov dostal oblasť. a jej obyvateľov do núdzovej situácie, ktorá si vyžaduje urgentný záasah a pomoc.

MAGNA vybavila 4 zdravotnícke zariadenia v Chersonskej oblasti 95 zdravotníckými lôžkami a zdravotníckym materiálom, na pokrytie potrieb zdravotnej starostlivosti pre 50 000 ľudí.
V oblasti súčasne MAGNA prevádzkuje mobilné zdravotné služby a každý deň nasadzujeme tímy lekárov, sestier a psychológov, aby aktívne slúžili obyvateľom v odľahlých a ťažko dostupných oblastiach Chersonských a Mykolajivských regiónov. Len v mesiaci máj, naše tímy liečili 1 922 pacientov a poskytli 207 konzultácii mentálneho zdravia.

Čo robí MAGNA na Ukrajine?

Mentálne zdravie

Počas mesiaca máj MAGNA psychológ uskutočnil 207 online konzultácií pre klientov s rôznymi príznakmi a obavami. Najčastejšími problémami, s ktorými sa klienti stretávali, sú depresia, úzkosť a strach. Medzi klientmi boli bežné aj príznaky ako časté zmeny nálad, strata sebadôvery, opakujúce sa myšlienky na smrť či samovraždu a nespavosť. Okrem toho mnohí klienti uviedli, že zažili blížiacu sa záhubu alebo nebezpečenstvo, rýchly, búšiaci srdcový tep a chvenie alebo trasenie.

Medzi ďalšie problémy, kvôli ktorým klienti hľadajú pomoc, patria problémy s komunikáciou s deťmi, zvýšený konflikt, apatia a strata sily a fyzické symptómy, ako sú kŕče v bruchu a bolesť na hrudníku. Deti tiež majú problémy so správaním, ako je agresivita, ťažkosti s relaxáciou a strach z tmy.

Stručne povedané, populácia v súčasnosti čelí celému radu problémov duševného zdravia, pričom depresia, úzkosť a strach sú najčastejšie uvádzanými problémami. Mnoho jedincov pociťuje aj fyzické príznaky, ako je chvenie, triaška a bolesť na hrudníku. Prevalencia týchto symptómov podčiarkuje dôležitosť pomoci v oblasti duševného zdravia a potrebu zvýšenej podpory a zdrojov pre tých, ktorí zápasia s problémami duševného zdravia.
MAGNA psychologička

Kardiovaskulárne choroby, hypertenzia, cukrovka a akútne respiračné vírusové infekcie (ARVI)

S nástupom vojenských akcií na Ukrajine sa zvýšil výskyt srdcových chorôb medzi obyvateľstvom v dôsledku rôznych stresových faktorov, ako aj hypertenzie, cukrovky a akútnych respiračných vírusových infekcií. Tieto choroby predstavujú závažné problémy verejného zdravia, ktorým čelí obyvateľstvo. Sú rozšírené a majú podstatný vplyv na zdravie a pohodu ľudí. Je dôležité porozumieť ich príčinám, dôsledkom a možným podporným opatreniam, aby sa zabezpečila efektívna lekárska starostlivosť pre postihnutých a implementovali sa preventívne stratégie.

V mesiaci máj MAGNA mobilné tímy diagnostikovali a liečili 1 922 pacientov v regiónoch Mykolajiv a Cherson. Vykonávanie pravidelných lekárskych prehliadok, skríningov a manažment chorôb ostáva aj naďalej prioritou pre naše tímy v oblasti.

Ako môžete pomôcť Vy?

Nie každý môže liečiť pacientov v teréne. Ale každý môže byť toho súčasťou. Potrebujeme vašu podporu, aby sme mohli pokračovať v tejto život zachraňujúcej práci.

Darujte na účet verejnej zbierky
SK5811000000002943004292
Variabilný symbol: 1100

SMS v tvare MAGNA na číslo 806
Vašich 6 € smeruje každý mesiac v 100% výške na pomoc obetiam vojny a katastrof.


Aktuálne

Prečítajte si najnovšie správy z našich operácií vo svete.

Ako využívame prostriedky?

97%
Program
2%
Fundraising
1%
Administrácia