Ukrajina

Ukrajina: v prvých 6 mesiacoch vojny sme poskytli zdravotnú pomoc 300 tisíc ľuďom

Zdieľať

Od marca do októbra malo viac ako 297 000 ľudí prospech zo zdravotníckej pomoci poskytnutej organizáciou MAGNA. Vyše 175 900 ošetrených, viac ako 3 200 náročných operácií, podporených 15 zdravotníckych zariadení a tisíce psychologických konzultácií sme mohli poskytnúť aj vďaka vašej pomoci. 

Od začiatku ruského útoku na Ukrajinu vo februári 2022 životy všetkých Ukrajincov vážne ovplyvňuje vojnové násilie, nedostatok liekov, zdravotníckeho materiálu a potravín a do ich životov zasahuje aj kríza spojená s vysídľovaním z oblastí postihnutých násilnosťami. Kritická infraštruktúra bola a je opakovane zasiahnutá, poškodená alebo zničená. Zdravotnícky systém na Ukrajine je vážne narušený, približne 300 zdravotníckych zariadení sa nachádza v oblastiach postihnutých bojmi. V oblastiach pod kontrolou ukrajinskej vlády sa nachádza ďalších 1 000 zdravotníckych zariadení. Mnohé lekárne sú zatvorené a zásoby liekov sú nízke, takže ľudia nemajú prístup k zdravotnej starostlivosti a život zachraňujúcim liekom. Vysoká koncentrácia vnútorne vysídlených osôb na východe krajiny preťažuje existujúce zdravotnícke zariadenia. Okrem toho nepriateľské útoky zasahujú aj zdravotnícky personál a zariadenia, čo narúša poskytovanie nestrannej a účinnej zdravotnej starostlivosti. 

Podľa hodnotenia zdravotných potrieb každý piaty človek (22 %) na Ukrajine nemá možnosť získať potrebné lieky; pričom v oblastiach aktívneho konfliktu a v oblastiach mimo kontroly ukrajinskej vlády je to až jedna tretina obyvateľov. Podobným problémom čelia aj vnútorne vysídlené osoby.

Státisíce ľudí žijú bez prístupu k základným potrebám, ako sú voda, potraviny a elektrina. Nedostatok pohonných hmôt naďalej obmedzuje dodávky a distribúciu zdravotníckeho materiálu.  Milióny ľudí sú na úteku a na Ukrajine žijú v 5.600 strediskách pre vysídlencov. Pokračujúce boje do značnej miery bránia záchranným prácam a evakuácii civilistov z najviac postihnutých miest a bránia aj poskytovaniu život zachraňujúcej humanitárnej pomoci na fronte a v jeho okolí. Koncom septembra pri ostreľovaní Charkova zahynuli štyria zdravotnícki pracovníci, ktorí evakuovali stovky pacientov a obyvateľov psychiatrickej nemocnice v obci Strilecha pri hraniciach s Ruskou federáciou. Podobné útoky na zdravotnícke zariadenia ako aj mobilné medicínske tímy sa odohrávajú počas celého konfliktu.

Zasiahnutých bolo doteraz až 663 zdravotníckych zariadení a tímov, z toho až 580 zariadení útoky zničili alebo poškodili. Obeťami sa pri nich stali zdravotnícki pracovníci  ale i pacienti. 

Mnohí pacienti MAGNA na Ukrajine boli zranení pri vojenských útokoch mieriacich na civilné obytné oblasti. Masové použitie ťažkých zbraní v husto obývaných oblastiach znamená, že civilisti sú nevyhnutne, a teda vedome, zabíjaní a zranení. Útočiace sily strieľali na civilistov aj pri evakuácii alebo ich napadli pri pokuse opustiť vojnové zóny. Starší ľudia boli brutálne a priamo napadnutí a ich obzvlášť zraniteľné postavenie útočiace sily úplne prehliadli. Zranenia sú často rozsiahle a postihujú ľudí bez ohľadu na to, či ide o mužov alebo ženy, mladých alebo starých.

Útok na energetickú infraštuktúru.

Vlna útokov na ukrajinskú energetickú infraštruktúru, ktorá sa začala 10. októbra, spôsobuje, že milióny ľudí v celej krajine sú nielen bez elektrickej energie, ale aj s obmedzeným prístupom k čistej vode, keďže čerpadlá na zásobovanie vodou sú závislé od elektrickej energie. Podľa vládnych odhadov bola poškodená najmenej tretina energetickej infraštruktúry krajiny. Odhaduje sa, že 4,6 milióna ľudí na celej Ukrajine nemá riadny prístup k nezávadnej vode, zatiaľ čo asi 1,4 milióna ľudí vo východnej časti Ukrajiny nemá v súčasnosti žiadne dodávky vody.

Znížená kapacita na poskytovanie základnej zdravotnej starostlivosti spolu s narušením dodávok bezpečnej pitnej vody predstavujú riziko vypuknutia závažných ochorení, ako je napríklad cholera. Nedostatok vody je obzvlášť kritický teraz v nadchádzajúcom období mrazov, keďže je potrebná na prevádzku vykurovacích systémov vo väčšine ukrajinských domácností. Prerušenie dodávok elektrickej energie spôsobilo zastavenie vlakov a v niektorých lokalitách vrátane Charkova boli nemocnice odkázané na generátory, aby mohli pokračovať v poskytovaní služieb.

MAGNA a jej zásah priamo na Ukrajine

Projekty MAGNA a ich aktivity reagujú na zdravotnú krízu v otvorenom vojenskom konflite na Ukrajine. Intervenujeme v akútnych kritických stavoch, pri traumách, zabezpečujeme liečbu chronických ochorení a staráme sa o ženy a deti aj seniorov.

Okrem primárnej zdravotnej starostlivosti poskytujeme aj ošetrenie zranených a ďalších osôb, ktoré potrebujú zdravotnú starostlivosť, poskytujeme život zachraňujúcu starostlivosť v oblasti sexuálneho a reprodukčného zdravia, vrátane predpôrodnej starostlivosti. V neposlednom rade denne poskytujeme psychosociálnu podporu, poradenstvo a konzultácie psychológov.

Zabezpečujeme zlepšený prístup ku kvalitným základným zdravotníckym službám pre obyvateľstvo postihnuté konfliktom, zvyšujeme dostupnosť liekov a tiež sme vytvorili systém odosielania ťažko chorých pacientov do zariadení sekundárnej a terciárnej zdravotnej starostlivosti.
Roman Barylo, MAGNA medicínsky koordinátor na Ukrajine

MAGNA podporuje a priamo pracuje v zdravotníckych zariadeniach a nemocniciach v regiónoch Kyjev, Černigov, Charkov, Vinnica a nasadila aj 4 mobilné zdravotnícke tímy (MHT), ktoré poskytujú celý balík zdravotníckych služieb, ošetrenie úrazov, psychosociálnu pomoc ako aj zvyšovanie povedomia v oblasti hygieny. Cieľom pôsobenia mobilných zdravotníckych tímov je zabezpečiť prístup odľahlých komunít postihnutých konfliktom k základnej zdravotnej starostlivosti. Statické zdravotné centrá a nemocnice slúžia najmä na ošetrenie zranení, úrazov a ťažkých prípadov. 

Vďaka pôsobeniu MAGNA na Ukrajine získalo za prvých 6 mesiacov viac ako 580 000 ľudí prístup k zdravotnej starostlivosti, a k zásobám zdravotníckeho materiálu určeného pre pôrodnícke, chirurgické a lekárske výkony ako aj k a súpravám zásob určeným pre poskytovanie prvej pomoci. Zásoby, diagnostické a liečebné vybavenie dodali tímy MAGNA do vopred vybraných zdravotníckych zariadení MAGNA.

Viac ako 297 000 ľudí malo prospech zo zdravotníckej pomoci poskytnutej organizáciou MAGNA. Vyše 175 900 ošetrených, viac ako 3 200 náročných operácií, podporených 15 zdravotníckych zariadení a tisíce psychologických konzultácií sme mohli poskytnúť aj vďaka vašej pomoci. 

Náš zásah na Ukrajine

175.900

OŠETRENÝCH ĽUDÍ

15

PODPOROVANÝCH NEMOCNÍC

6

MAGNA MOBILNÝCH A TRAUMA TÍMOV

3.200

CHIRURGICKÝCH OPERÁCIÍ

Aktuálna situácia v krajine – výpadky elektriny, zničená infraštruktúra v poľnohospodárstve a vysoký výskyt neprenosných ochorení zhoršujú už aj tak náročnú situáciu ľudi a prevádzky zdravotných zariadení.

V hlavnom meste Kyjev, ktoré malo pred vojnou približne 3 milióny obyvateľov, je podľa miestnych úradov približne 350 000 domov a podnikov bez elektriny a 80 % spotrebiteľov je v dôsledku útokov bez dodávok vody.

Nedostatok pracovníkov v poľnohospodárstve, ničenie infraštruktúry na výrobu potravín a obmedzený prístup k ornej pôde pravdepodobne povedú k zníženiu produkcie potravín a ich dostupnosti na ukrajinských trhoch, čo povedie k prehĺbeniu potravinovej neistoty. Odhaduje sa, že v sezóne 2022 – 2023 zostane bez úrody 20 – 30 % plôch s ozimnými plodinami. Okrem toho sa takmer 15 % poľnohospodárskych skladovacích kapacít nachádza v oblastiach mimo kontroly ukrajinskej vlády. Riziko pre zostávajúce skladovacie zariadenia predstavuje ich umiestnenie v blízkosti dopravných uzlov, ktoré sa stávajú cieľom nepriateľských akcií. 

K hlavným zdravotným rizikám pre osoby na úteku patria neprenosné ochorenia (NCD), ktoré sú hlavnou príčinou chorobnosti a úmrtnosti na Ukrajine, pričom päť hlavných ochorení – kardiovaskulárne choroby, cukrovka, rakovina, chronické respiračné ochorenia a duševné ochorenia – predstavuje 84 % všetkých úmrtí. Ukrajina má tiež jedno z najvyšších zaťažení chronickými infekčnými chorobami v Európe, najmä HIV a tuberkulózou (TBC), vrátane jej multirezistentných variantov. Nedostatok zdravotníckeho materiálu, náročný prístup k základným zdravotníckym službám a prerušenie prevencie, diagnostiky a liečby predstavujú vážnu hrozbu nepriaznivých následkov týchto ochorení. Nemalo by sa tiež podceňovať zaťaženie obyvateľstva stresom a traumami vyvolanými konfliktom. Obyvateľstvo je vystavené extrémnym situáciam a stresu a naliehavo potrebuje priebežné poskytovanie služieb duševného zdravia a psychosociálnej podpory (MHPSS).

Pomoc utečencom na Slovensku

Pred vojnou na Ukrajine utieklo od začiatku ruského útoku vo februári 2022 milióny ľudí do susedných štátov vrátane Slovenska. Státisíce ich prešli cez hraničné priechody a desaťtisíce našli na Slovensku druhý domov.

MAGNA od začiatku ukrajinskej krízy spustila pomoc aj na Slovensku, ktorá smeruje na tie potreby, ktoré utečenci nemajú pokryté z oficiálnej štátnej pomoci alebo prostredníctvom iných aktérov. Pre matky s deťmi na úteku je veľmi náročné zabezpečiť si potrebné lieky a výživu pre deti. Distribuujeme stravné poukážky a poukážky na nákup liekov a zdravotníckych potreb. Zároveň preplácame náklady spojene s nákupom liekov, ktorá nie sú hradená štátom. Pomoc predovšetkým smeruje ľuďom, ktorý našli svoj prechodný domov v azylových domoch v Bratislave.

Ako môžete Ukrajine pomôcť Vy?

Jedným z najlepších spôsobov, ako môžete práve teraz pomôcť, je urýchlene poskytnúť finančný dar, ktorý nám pomôže pomôcť deťom a ich rodinám v kríze na Ukrajine. Budete súčasťou viac ako 60 tisíc ľudí na Slovensku, ktorí s nami Ukrajine pomáhajú.

Liečime na Ukrajine.

Priama, transparentná a odborná zdravotná humanitárna pomoc.

Darujte online

SMS v tvare MAGNA na číslo 836
Vašich 10 € smeruje v 100% výške na pomoc pre Ukrajinu.

Darujte vkladom na účet: verejnej zbierky
IBAN CODE: SK5811000000002943004292


Aktuálne

Prečítajte si najnovšie správy z našich operácií vo svete.

Ako využívame prostriedky?

97%
Program
2%
Fundraising
1%
Administrácia