Zdravotné aktivity

Cholera

Zdieľať

Bez lekárskej pomoci prichádza smrť do niekoľkých hodín od vypuknutia symptómov.

Cholera sa počas kultivačného obdobia, ktoré trvá 3-5 dní, neprejavuje žiadnymi príznakmi. Počas záchvatu cholery môže pacient bez liečby prísť o viac ako 50 litrov tekutín. Neliečená osoba zomrie na dehydratáciu. Smrť pri strate tekutín o 10 % – 15 % celkovej hmotnosti zvyčajne nastáva behom niekoľkých hodín.

Cholera najčastejšie ohrozuje negramotných a chudobných ľudí žijúcich v okolí znečistených vôd, ktorí vodu pred konzumáciou neprevarujú. Bez lekárskej pomoci prichádza smrť do niekoľkých hodín od vypuknutia symptómov.

Kde sú najväčšie riziká výskytu

Ohniská sa môžu rýchlo šíriž najmä v preplnených spoločenstvách a v životných podmienkach, kde je nedostatočný prístup k čistej vode, zberu odpadu a vlastným toaletám. Z dôvodu vysídľovania obyvateľstva, zničenia infraštruktúry alebo nedostatočných verejných služieb, je cholera vážnym rizikom po prírodnej katastrofe alebo v dobe konfliktu. Situácia môže byť obzvlášť problematická v období dažďov, ktoré strhávajú nielen domy, ale i toalety, a kontaminovaná voda sa hromadí na veľkých plochách.

HAITI. Copyright Martin Bandžák/MAGNA

Opätovná hydratácia a podanie antibiotík sú nevyhnutné a musia prebehnúť prakticky okamžite.

Rýchla reakcia je nevyhnutná na zabránenie šírenia ohniska cholery. Rýchle zavedenie aktivít na podporu zdravia – vzdelávanie ľudí o tom, ako pomôcť obmedziť šírenie – plus voda a hygienické činnosti, zriadenie liečebných centier a očkovanie v rámci reakcie na núdzové situácie môžu pomôcť obmedziť šírenie epidémie a znížiť počet ľudí, ktorí padnú. chorý alebo zomrieť.

Zatiaľ čo vakcína podávaná perorálne sa ukázala v prevencii cholery počas vypuknutia epidémie ako účinná, súčasné stratégie, ktoré vyžadujú podanie dvoch dávok, sú v prípade mimoriadnych udalostí logisticky len veľmi ťažko použiteľné. Z predchádzajúcich skúseností a vedeckých dôkazov vieme, že stratégia jednej dávky perorálnej vakcíny proti cholere je nielen bezpečná, ale taktiež ľahko realizovateľná a môže zabrániť šíreniu ochorenia v čase epidémie alebo ho znížiť.

Boj s cholerou je vo väčšine prípadov pomerne jednoduchý. Ľudia, ktorí trpia jej miernymi až stredne ťažkými formami, sú schopní sa za pomoci liečby tekutinami a perorálnymi rehydratačnymi soľami, rýchlo zotaviť. Veľmi dehydratovaní pacienti môžu vyžadovať dodanie nitrožilnej tekutiny a hospitalizáciu. V týchto prípadoch by mali byť prijatí do centra liečby cholery. Pokiaľ sa choroba nelieči, môže miera úmrtnosti, ktorú spôsobí, dosiahnúť 50%, s primeranou lekárskou starostlivosťou je to menej než 2%.

Liečime vďaka Vám

Vaša podpora zohráva významnú úlohu v našej práci na záchranu životov.

Darujte online

Viac o cholere v našich projektoch

Prečítajte si najnovšie články o našich zdravotných aktivitách.


Aktuálne

Prečítajte si najnovšie správy z našich operácií vo svete.

Ako využívame prostriedky?

97%
Program
2%
Fundraising
1%
Administrácia