MAGNA pomáha aj v zabudnutej oblasti Msambweni v Keni

02. 03. 2012

Zdieľať

Keňa je štát vo východnej Afrike pri brehoch Indického oceánu.Viac ako polovica Keňanov, takmer 16 miliónov ľudí je chudobných a až 7.5 miliónov žije v extrémnej chudobe. Osemdesiat percent chudobnej populácie žije na vidieku. Napriek tomu, že Keňa predstavovala jednu z najlepšie sa rozvíjajúcich ekonomík v regióne, dnes patrí medzi najchudobnejšie na svete.

Severnú časť Kene zase pravidelne ohrozujú extrémne suchá, čo má za následok vysoký výskyt podvýživy hlavne u malých detí. Na keňskom vidieku sú deti považované za menej dôležité než dospelí a často sú tými poslednými, kto dostane najesť – musia čakať, čo ostane, pokým sa nenasýti zbytok rodiny.

Súčasťou Kene je aj juhovýchodná oblasť Msambweni pri hraniciach s Tanzániou, trochu zabudnutý región s množstvom ľudí bez prístupu k zdravotníckej starostlivosti. Je jednou z dvoch oblastí , kde MAGNA v súčasnosti so svojimi projektami zdravotnej pomoci pôsobí.

Tím MAGNA je v africkej Keni od roku 2006 a pozostáva momentálne z 5 medzinárodných a 75 lokálnych pracovníkov, ktorí sa zaoberajú predovšetkým, zdravotnou starostlivosťou, liečbou podvýživy či liečbou a prevenciou HIV/AIDS a tiež reagujú na mimoriadne humanitárne katastrofy.

„Podvýživa je choroba,“ upozorňuje Martin Bandžák riaditeľ organizácie. „Postihuje hlavne deti do päť rokov a ich matky. Trpia aj muži, ale nie sú až natoľko ohrození.Usilujeme sa zabrániť detskej podvýžive a v prípade výskytu ju následne okamžite a účinne liečiť. Využívame dlhodobé skúsenosti s  distribúciou jedla, s monitorovaním týchto distribúcií a prispievaním k náhradným nutričným programom.”

Podvýživených zachraňujú špeciálnou arašidovou terapeutickou pastou PlumpyNut. Obsahuje veľa kalórií aj potrebné vitamíny a minerály. Ťažko podvýživené deti však nie sú schopné ju niekedy prijímať. Tie treba liečiť v nemocnici.

MAGNA zabezpečuje prevádzku nutričných centier v oblasti Msambweni, kde prevádzkuje jedno stabilizačné centrum. To je zdravotnícke centrum s lôžkovou časťou, kde sa liečia deti, ktoré sú v stave vyžadujúcom si hospitalizáciu. Súbežne zabezpečujú ďalšie 3 ambulantné strediská na území okresu Msambweni.

“Za šesť až osem týždňov môžeme zvyčajne tieto ťažkopodvyživené deti považovať za zdravé. Pomôcť môže naozaj každý, celá dvojmesačná liečba pomocou terapeutickej pasty stojí 35 eur!” dopĺňa Denisa Augustínová, riaditeľka operačnej sekcie.

MAGNA pôsobí v Keni od roku 2006.


Aktuálne

Prečítajte si najnovšie správy z našich operácií vo svete.

Ako využívame prostriedky?

97%
Program
2%
Fundraising
1%
Administrácia