Preberáme humanitárnu pomoc pre Haiti

17. 03. 2011

Zdieľať

Magna Deti v núdzi v súčasnosti zabezpečuje na Haiti logistiku uskladnenia a distribúcie materiálnej humanitárnej pomoci zaslanej SR na Haiti v marci 2010.

Po roku je materiálna humanitárna pomoc zaslaná SR na Haiti pripravené na distribúciu.

Magna Deti v núdzi vstúpila do riešenia situácie s neprevzatým kontajnerom humanitárnej pomoci SR pre Haiti v decembri 2010, kedy sme boli slovenskými úradmi oslovení ako jedna z možnosti riešenia situácie.

Následne dňa 15.2.2011 sme boli oficiálne poverený slovenskými úradmi na prevzatie a ďalšiu distribúciu zásielky humanitárnej pomoci.

“Magna Deti v núdzi pôsobí na Haiti od zemetrasenia, kedy naši lekári začali pôsobiť v jednej z miestnych nemocníc. Magna Deti v núdzi má v súčasnosti na Haiti zriadenú svoju dlhodobú misiu a naše tímy sa predovšetkým zameriavajú na poskytovanie psychosociálnej pomoci deťom a ich rodinám v stanových táboroch a sirotincoch. Takisto realizujeme aj výstavbu zdravotného centra pre matky s deťmi v Port-au-Prince. “ komentovala pôsobenie slovenskej humanitárnej organizácie Magna Deti v núdzi na Haiti Nikola Endrychová Dudová.

Situácia na Haiti nie je v súčasnosti jednoduchá a nebola jednoduchá ani pred zemetrasením. Krajina sa zmieta v chaose, epidémii cholery a v politickom zápase o moc, ktoré cestu za kontajnerom s humanitárnou pomocou na miestnych úradoch len sťažujú.

“Napriek všetkým prekážkam a vďaka intenzívnej spolupráce našho tímu na Haiti a slovenských úradov bol  kontajner dňa 15.3.2011 za účasti pracovníkov Magna Deti v núdzi a haitských zástupcov úradu civilnej ochrany odpečatený a v nasledujúcich dňoch príde k prevzatiu jeho obsahu, ktorý bude následne prepravený do skladov Magna Deti v núdzi”, komentoval aktuálnu situáciu Martin Bandžák, výkonný riaditeľ  Magna Deti v núdzi.

Magna Deti v núdzi na Haiti zabezpečí v nasledujúcich týždňoch distribúciu materiálnej humanitárnej pomoci s dôrazom na efektivitu využitia poskytnutej pomoci. “Pomoc bude distribuovaná ľuďom v stanových táboroch, sirotincoch a v rámci zdravotného zariadenia, ktoré Magna Deti v núdzi na Haiti v súčasnosti buduje. O distribucií a využití materiálnej humanitárnej pomoci budeme priebežne informovať.” uviedla Nikola Endrychová Dudová z operačnej sekcie Magna Deti v núdzi Slovensko.


Aktuálne

Prečítajte si najnovšie správy z našich operácií vo svete.

Ako využívame prostriedky?

97%
Program
2%
Fundraising
1%
Administrácia