Bratislava, 18. marca 2016 – MAGNA po zatvorení balkánskej cesty presúva svoje aktivity z tranzitného tábora v Slavonskom Brode, Chorvátsko do oblastí v Sýrii a blízko sýrskych hraníc – tam, kde v súčasnosti ľudia utekajúci pred vojnou nemajú prístup k základnej zdravotnej starostlivosti. Už v najbližších týždňoch otvorí dlhodobú misiu v Libanone, odkiaľ bude pokrývať zdravotnú starostlivosť priamo v Sýrii, v Libanone a neskôr aj v Jordánsku aj priamo v Turecku. „S očakávaním sledujeme dnešné rokovania EU a Turecka, dosiahnutie resp. nedosiahnutie dohody zásadne ovplyvní spôsob riešenia vojnových utečencov zo Sýrie. Podporujeme spoločnú dohodu, ktorá zlepší podmienky ľudí na úteku. Každopádne však vidíme akútnu potrebu pomáhať a liečiť ľudí bližšie k vojnovému konfliktu,“ hovorí na margo Summitu EU Martin Bandžák.

Od vypuknutia migračnej krízy MAGNA poskytovala zdravotnú starostlivosť najmä deťom a ich rodinám na úteku, najprv na srbsko-maďarských hraniciach, v septembri sa bola vybudovaná misia v Chorvátsku v kempoch Opatovac a neskôr Slavonski Brod. Počas viac ako šiestich mesiacov sme poskytovali zdravotnú starostlivosť pre viac ako 600 tisíc utečencov, ktorí prešli územím Chorvátska a Naši zdravotníci ošetrili viac ako 40 tisíc ľudí, z ktorých bola prevažná väčšina detí. Okrem lekárskej a najmä pediatrickej starostlivosti sme tiež poskytovali psychosociálnu pomoc a zabezpečovali výživu pre malé deti.

“Naša misia v Chorvátsku bola možná len vďaka desiatkam zdravotníckych pracovníkov a dobrovoľníkov  zo Slovenska, z Čiech aj z iných krajín, ktorí s obrovským nasadením, 24/7, počas sviatkov boli v teréne a liečili ľudí na úteku. Rád by som im všetkým poďakoval, za obrovskú prácu ale aj porozumenie pre ľudí na úteku, ktoré ukázali,” povedal Martin Bandžák, výkonný riaditeľ MAGNA a pokračuje: “Misia v Maďarsku a neskôr v Chorvátsku sme postavili okamžite po vypuknutí humanitárnej krízy tam, kde to bolo najviac potrebné. Splnila svoj účel, bola úspešná. V Slavonskom Brode zatiaľ projekt pozastavujeme a  MAGNA sa teraz presúva do oblastí, kde sme identifikovali najväčšiu potrebu dlhodobej zdravotnej starostlivosti, do oblasti sýrskych hraníc, kde je nápor veľmi veľký. To je spôsob, akým MAGNA pracuje – sme tam, kde je naša pomoc najviac potrebná.

V Sýrii opustilo svoje domovy 45 % obyvateľov a a 11,5 % bolo zabitých alebo zranených. Prognóza dožitia sa prepadla zo 70 rokov v roku 2010 na 55,4 rokov v roku 2015. Len za posledný rok vzrástla  chudoba o 85 %. Taká je bilancia vojny v Sýrii od vypuknutia konfliktu pred piatimi rokmi podľa Sýrského centra pre politický výskum. V súčasnom Libanone je viac ako milión sýrskych utečencov, čo je tretina obyvateľstva. V Jordánsku je to takmer sedemsto tisíc a do Turecka utieklo viac ako polovica, teda 2,7 miliónov všetkých ľudí na úteku.  MAGNA už v najbližších týždňoch bude zabezpečovať mobilné zdravotnícke tímy priamo v Sýrii priamo v spolupráci so sýrskymi lekármi. Pripravuje aj projekt zdravotníckej starostlivosti v oblastiach Libanonu, kde sa koncentrujú ľudia utekajúci pred vojnou. V tejto chvíli sa sústreďujeme na zabezpečenie logistiky operácie priamo na mieste, získavanie medicínskeho materiálu, liekov a finančných zdrojov na to, aby MAGNA zdravotné tímy mohli čo najskôr poskytovať zdravotnú pomoc tam, kde je to najviac potrebné.