Mních na Magna HIV/AIDS klinike v Kambodži

01. 08. 2012

Zdieľať

Kambodža je krajinou juhovýchodnej Ázie , ktorá ponúka množstvo nádherných zákutí a úžasných prírodných a kultúrnych pamiatok. Avšak 30 rokov vojny, genocída a diktátorský režim na konci minulého storočia, zanechali Kambodžu v silne zdevastovanej situácii, s významným úbytkom vzdelaných a skúsených odborníkov. Napriek zlepšeniu v sociálno-ekonomickom rozvoji je Kambodža stále jednou z najchudobnejších ázijských krajín. A bohužial obsadzuje aj prvé priečky v nákaze obyvateľstva HIV/AIDS . Viac jako 67.200 osôb je v súčasnosti infikovaných vírusom HIV a patria medzi ne aj deti.

Vutha je MAGNA sociálnym pracovníkom na HIV/AIDS detskej klinike v Kambodži už niekoľko rokov. Počas svojej praxe sa stretáva s množstvom detských HIV/AIDS pacientov. “Ku každému z nich je potrebné pri vyšetreniach pristupovať individuálne a citlivo,“ vysvetľuje.
Jeden z dlhoročných detských pacientov MAGNA kliniky , ktorý má momentálne 16 rokov, vstúpil do mníšskeho rádu. To okrem zmeny v jeho osobnom živote, znamená aj zmeny v prístupe k jeho liečbe. Okrem nového nastavenia pravidelných návštev, či spôsobov vyšetrenia – nemôžete sa ho dotýkať, musí Vutha zmeniť aj formu komunikácie s ním, kedže druh khmérštiny, s ktorou teraz komunikuje neovládajú všetci MAGNA pracovníci. Našťastie Vutha áno…

Magna Deti v Núdzi je v Kambodži aktívna od roku 2002. Vo svojich HIV programoch MAGNA zabezpečuje dostupnosť ARV liečby, zdravotnej starostlivosti, liekov, konzultácií, prevencie, starostlivosti o siroty, vzdelávanie a pravidelné návštevy v rodinách (domáca starostlivosť) pre  HIV pozitívnych klientov. Okrem liečby, klinika tiež poskytuje pacientom dopravu na kliniku, psychosociálne poradenstvo, laboratórne testy, poradenstvo o jedle, výžive a liečbe. Prostredníctvom programu PMTCT sa MAGNA sústreďuje tiež na minimalizáciu rizika prenosu vírusu HIV z matky na dieťa. Program sprostredkúva a zabezpečuje ženám prenatálnu, natálnu a postnatálnu starostlivosť s cieľom zabrániť prenosu vírusu HIV z matky na novorodenca.

MAGNA pôsobí v Kambodži od roku 2002.


Aktuálne

Prečítajte si najnovšie správy z našich operácií vo svete.

Ako využívame prostriedky?

97%
Program
2%
Fundraising
1%
Administrácia