Pomáhame deťom prežiť kritický prvý mesiac života

25. 01. 2019

Zdieľať

Jediné, čo si 14 ročná Sylvie z Konga priala na Vianoce bola lekárska starostlivosť pre svoje bábätko. V krajinách ako je Kongo je to často ako sen, ktorý sa stáva skutočnosťou po prekonaní desiatky kilometrov pešej chôdze. Aj vďaka našim pravidelným podporovateľom, MAGNA Záchrancom, a všetkým, ktorí sa do tejto výzvy z Konga zapojili, môžeme poskytovať bezpečné hygienické pôrody a kvalitnú popôrodnú starostlivosť mamám a ich deťom v Kongu aj v roku 2019.

Starostlivosť o matku a dieťa je jednou z našich hlavných MAGNA aktivít. Pre budúce mamičky v rozvojových krajinách je kritické obdobie pôrodu, pre bábätká je to celý prvý mesiac života. Poskytujeme im prenatálnu, natálnu a postnatálnu starostlivosť. Cieľom zvyšovania prístupu k tejto  starostlivosti je znižovanie počtu úmrtí mamičiek a novonarodených detí.

800 žien denne
Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie zomrie denne 800 žien v dôsledku tehotenstva. 99 % je z rozvojových krajín. Najčastejšími príčinami sú samotný pôrod alebo komplikácie súvisiace s tehotenstvom, väčšine je pritom možné predísť.

Úmrtnosť mamičiek pri pôrode znižujeme v rámci našich MAGNA misií tým, že zavádzame odbornú gynekologickú a pôrodnícku pomoc v zdravotníckych zariadeniach ale školíme aj tradičné pôrodné babice a pôrodné asistentky, ktoré pôsobia priamo v komunitách. 
K väčšine úmrtí matiek dochádza tesne pred, počas alebo tesne po pôrode. Včasný prístup ku kvalifikovaným pracovníkom môže byť otázkou života alebo smrti u žien, ktoré majú počas pôrodu komplikácie. Tým, že pracujeme aj v komunitách, kde pomocou našich terénnych pracovníkov vieme identifikovať ženy s komplikáciami a v nutných prípadoch ich prostredníctvom mobilných kliník previesť do MAGNA zdravotných centier či nemocníc, stáva sa naša starostlivosť dostupnejšia aj vo veľmi odľahlých lokalitách. 

Neoddeliteľnou súčasťou je aj poradenstvo o plánovanom rodičovstve, ktoré poskytujeme ako súčasť popôrodnej starostlivosti a tiež informácie a osveta o sexuálne prenosných chorobách. Špeciálnu pozornosť sexuálne prenosným chorobám venujeme pri prenatálnych konzultáciách, službách plánovaného rodičovstva a v systéme starostlivosti o obete znásilnenia. 

7 000 detí denne 
Ohrozené nie sú len matky ale aj ich novonarodené bábätká. Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie umrie ročne vo svete 2,6 mil. detí pred dovŕšením 1. mesiaca. Viac ako 80 % novorodencov umiera v dôsledku predčasného pôrodu, komplikácií počas pôrodu, infekciám, ako je napríklad otrava krvi, meningitída alebo zápal pľúc. Nedostatočná odbornosť v kombinácii s komplikáciami pri pôrode majú tiež veľký vplyv na počet mŕtvo narodených detí.

Okrem pôrodnej starostlivosti im MAGNA zaisťuje aj kvalitnú novorodeneckú starostlivosť, ktorá zahŕňa základný novorodenecký skríning, lekárske ošetrenie, podporu dojčenia a neskôr dobré nastavenie nutričnej starostlivosti, očkovania a v neposlednej rade vzdelávanie čerstvých mamičiek v oblasti hygieny, výživy a celkovej starostlivosti o svoje novonarodené bábätká.   

10 000 bezpečných pôrodov ročne
MAGNA, aj vďaka svojim darcom – jednotlivcom ale aj inštitúciám, odvedie ročne na svojich projektoch takmer 10 000 bezpečných hygienických pôrodov s následnou starostlivosťou o tých najmenších. 

Liečime tu a teraz. Vďaka Vám.

 


Aktuálne

Prečítajte si najnovšie správy z našich operácií vo svete.

Ako využívame prostriedky?

97%
Program
2%
Fundraising
1%
Administrácia