V Nikaragui majú deti svoje deti

28. 07. 2012

Zdieľať

Nikaragua je najrozľahlejším štátom Strednej Ameriky. Krajina pozoruhodnej prírody, krásnych jazier, plná sopiek. Na strane druhej, ohrozovaná pravidelnými prírodnými katastrofami ako sú hurikány, zemetrasenia, výbuchy ešte stále aktívnych sopiek a tiež častými vojnami, ktoré zanechali pretrvávajúce následky. Chudobu, nevzdelanosť, kriminalitu či vysoký počet tehotenstiev nedospelých dievčat.

Nikaragua tak zostáva jednou z najchudobnejších krajín západnej hemisféry. Chudoba so sebou prináša množstvo sprievodných a vážnych faktorov, jedným z nich je podvýživa. Každé tretie dieťa v tejto krajine trpí chronickou podvýživou. Je tu veľmi limitovaný prístup k pitnej vode a vyhovujúcej sanitácii, hlavne čo sa týka odľahlejších oblastí. Za iných okolností liečitelné choroby ako hnačka, ochorenia dýchacích ciest či spomínaná podvýživa tu často končia smrťou detí!

Sexuálne zneužívania, drogy a násilie či prítomnosť nášlapných mín sú tiež alarmujúcimi problémami pre deti a mladistvých.

Ďalším z mnohých charakteristík chudoby je aj nechcené tehotenstvo a to u mladých adolescentných dievčat. Nikaragua má najviac adolescentných tehotenstiev v Strednej Amerike. Sú to dievčatá vo veku medzi 12 až 19 rokom. Teda vo veku, ktorý je považovaný z hľadiska pôrodníctva za vysoko rizikový.

Trinásťročné a štrnásťročné tehotné dievčatá sú jedným z následkov vojnového konfliktu, ktorý sa v Nikarague odohral v predchádzajúcich desaťročiach. Mnohé domácnosti pozostávajú len zo žien a žijú bez mužov. Mladým dievčatám chýbajú otcovia, a teda aj rodina a zázemie. Väčšina z nich prestáva počas tehotenstva navštevovať školu a potom sa už do nej nevrátia.

Magdaléna (13 rokov) je jedna z mnohých adolescentných prvorodičiek, s ktorými sa v rámci mobilnej kliniky lekári organizácie MAGNA Deti v núdzi stretávajú vo vzdialených dedinských oblastiach na západe Nikaraguy.

Dúfam, že to bude chlapec. Chlapci to totiž majú u nás jednoduchšie. Ženy majú na pleciach všetky povinnosti a sú zodpovedné za všetku prácu.” vysvetľuje trinásťročná dievčina.

Aj ona ostala so svojim dieťaťom sama , bude žiť naďalej so svojou matkou a starou mamou. Bez otca svojho dieťaťa! Ten už jednu rodinu totiž má.

Ja by som si veľmi priala, aby žil s nami, ale on nemôže. Sľúbil mi však, že sa bude o nás starať. Mám ho veľmi rada! Mama sa však hnevá, musela som prerušiť školu. Ale ja sa tam zase vrátim, keď malý podrastie.” dokresľuje svoju situáciu mladučká budúca mamička.

Aj v Nikaragui je vzťah s maloletou pod pätnásť rokov klasifikovaný ako trestný čin. Napriek tomu však nie je nik stíhaný, túto situáciu spoločnosť akoby akceptuje.

MAGNA pôsobí v Nikaragui od roku 2007, prevádzkuje mobilnú kliniku pre odľahlé oblasti, ktorá operuje z mesta Leon na severozápade krajiny. Tento mobilný tím MAGNY sa stará takmer o 8 000 pacientov. Od vzniku projektu MAGNA pracovníci uskutočnili 35 000 vyšetrení v teréne.

Projekt MAGNA mobilnej kliniky poskytuje všeobecnú zdravotnú starostlivosť, predpôrodnú a popôrodnú starostlivosť, potravinovú bezpečnosť, manažment stredne ťažkej a akútnej podvýživy, vakcinácie. Špeciálnu starostlivosť a asistenciu adolescentným tehotným ženám, vrátane odbornej psychosociálnej pomoci, zabezpečuje im pôrod v nemocnici, liečbu, vitamíny a následne aj kvalitnú opateru o dieťatko,vrátane životne dôležitého očkovania.

Od roku 2007 má MAGNA vo svojom programe takmer 1.000 maloletých tehotných matiek. Ročne MAGNA tím absolvuje aj 6 000 návštev v domácnostiach, kde vykonáva už spomínanú základnú zdravotnú starostlivosť.


Aktuálne

Prečítajte si najnovšie správy z našich operácií vo svete.

Ako využívame prostriedky?

97%
Program
2%
Fundraising
1%
Administrácia