Zdravotní aktivity

Covid-19

Share this

Když se Covid-19 na začátku roku 2020 poprvé objevil jako globální zdravotní hrozba, čelili jsme výzvě reagovat na tuto novou nemoc a zároveň jak pokračovat v poskytování další základní péče přizpůsobením našich programů na ochranu pacientů a personálu. K výzvě se přidalo množství nových překážek: přísná omezení pohybu lidí a zásob přes hranice, extrémní nedostatek osobních ochranných prostředků a jiných základních zdravotnických potřeb a rozsáhlé blokády v zemích, kde pracujeme.

MAGNA týmy poprvé v historii reagovaly na kritickou soutuaci na Slovensku a pomáhaly s distribucí ochranných pomůcek do nemocnic a testováním. V DR Kongo jsme připravili a vybavili 40 nemocnic, aby včas uměli reagovat a léčit pacienty s koronavirem.

MAGNA se vždy zaměřuje na ochranu těch nejzranitelnějších. Ať už jsou to děti, těhotné ženy, oběti násilí nebo chroničtí pacienti a lidé na okraji na společnosti, či v případě pandemie koronaviru senioři a onkologičtí pacienti, jejichž životy jsou v ohrožení. Proto jim poskytneme nejen materiál ale také informace, aby se mohli chránit. I nejnovější případ z domova sociálních služeb v Pezinku ukazuje, že ochrana seniorů a pomoc personálu takových zařízení se musí na Slovensku stát prioritou, aby se nezměnily v ohniska nákazy. Máme pocit, že na systémovou pomoc seniorům se zapomnělo.
Denisa Augustínová, MAGNA programová ředitelka
DR Kongo. Kinshasa. Martin Bandžák/MAGNA

Více o koronaviru v našich projektech

Přečtěte si nejnovější články o našich zdravotních aktivitách.

Léčíme díky Vám

Vaše podpora hraje významnou roli v naší práci na záchranu životů.

Darujte online


Aktuální

Přečtěte si nejnovější zprávy z našich operací ve světě.

Jak využíváme vaše finanční prostředky?

100%
Program
0%
Fundraising
0%
Administrativní náklady