Co děláme

Share this

Naše zaměření

Přinášíme zdravotní humanitární pomoc obětem konfliktů, přírodních katastrof a epidemií. Léčíme děti každý den tam, kde je to nejvíce zapotřebí.

Pečujeme o pacienty trpící širokou škálou nemocí a zdravotních potřeb.

Zde naleznete informace o krizích, na které naše týmy reagují, jak se jim přizpůsobujeme, abychom poskytovali zdravotní péči a humanitární pomoc nejvyšší kvality v některých z nejnáročnějších kontextů na světě.

Rychlá a efektivní pomoc v době humanitárních katastrof

Dokážeme rychle reagovat na mimořádné události. 15. prosince 2013 vypukla v Jižním Súdánu občanská válka, kde hned první den přišly o život tisíce lidí. Další statisíce opustily své domovy a hledaly úkryt. V té době jsme už v zemi měli svůj tým, který i navzdory špatné bezpečnostní situaci okamžitě začal pomáhat obětem. Již 17. prosince jsme jediné fungující nemocnici ve městě (Juba Teaching Hospital) poskytli zdravotnický materiál, chirurgické potřeby a léky. Následně MAGNA otevřela zdravotní centrum v táboře pro více než 100 000 vysídlených lidí a začala poskytovat nezbytné očkování a další zdravotní pomoc.

Dokonce i když zrovna nepůsobíme v zemi, kde katastrofa vznikne, jsme schopni na ni reagovat do několika dní. Když v roce 2013 zasáhl Filipíny zničující tajfun, naše týmy dorazily třetí den po katastrofě na ostrov Cebu a okamžitě začaly s distribucí humanitární pomoci – hygienických balíčků, rýže a přístřešků pro 15 000 lidí.

Objevte kde působíme

Kdy zasahujeme

Války a konflikty

Válka a ozbrojené konflikty ničí životy.

Během konfliktů provozujeme zdravotní asistenci prostřednictvím mobilních klinik, léčíme zraněné a podporujeme traumatologická oddělení.

Distribucí vysoce výživné terapeutické stravy léčíme podvýživu u dětí, poskytujeme zdravotní péči pro oběti sexuálního násilí a podporujeme porodnice.

Přírodní katastrofy

Zemětřesení, tsunami nebo cyklon mění život z minuty na minutu.

Zničené domovy často donutí obrovské množství lidí k přesídlení do provizorního prostředí, kde nedostatečný přístup k pitné vodě a zdravotní péči mohou mít za následek šíření infekčních chorob.

Dočasný pobyt venku v rámci jednoduchého provizorního útulku může u dětí vést k infekcím dýchacích cest.

V těchto případech je prioritou obnova běžných zdravotnických služeb, distribuce přístřešků a hygienických potřeb. Aby se lidé zotavili z traumat a u dětí nepřetrvávali následky, je třeba také poskytování podpory duševního zdraví.

Epidemie

HIV/AIDS nebo epidemie cholery nebo spalniček se šíří rychle, a pokud není léčena, má fatální následky.

Během posledních 20 let se MAGNA v rámci své činnosti výrazným způsobem podílela na léčbě lidí žijících s HIV/AIDS a na prevenci epidemií, jako jsou spalničky.

Během vypuknutí vysoce nakažlivých onemocnění, jako jsou spalničky nebo meningitida, prevence často znamená očkování. Kromě organizace hromadných očkovacích kampaní v reakci na epidemie, naše týmy také poskytují rutinní očkování v našich zdravotnických zařízeních.

Uprchlíci a vysídlené obyvatelstvo

Jsme svědky největšího exodu v historii.

Celkem 70 milionů lidí na světě bylo nuceno odejít ze svých domovů. Mezi nimi je téměř 25 milionů uprchlíků, z nichž více než polovinu tvoří děti a mladiství.

Ve světě, kde je násilně vystěhována jedna osoba téměř každé dvě sekundy v důsledku konfliktu nebo pronásledování, je pomoc lidem na útěku a bez domova důležitější než kdykoli předtím.

Velká část našich aktivit v terénu se zaměřuje na vnitřně přesídlené lidi a uprchlíky, jejich potřeby v oblasti péče o zdraví jsou obrovské.

Válka a ozbrojené konflikty ničí životy.

Během konfliktů provozujeme zdravotní asistenci prostřednictvím mobilních klinik, léčíme zraněné a podporujeme traumatologická oddělení.

Distribucí vysoce výživné terapeutické stravy léčíme podvýživu u dětí, poskytujeme zdravotní péči pro oběti sexuálního násilí a podporujeme porodnice.

Léčba, se kterou si poradíme

Každý rok umírají v důsledku násilných konfliktů, epidemií a přírodních katastrof miliony lidí, především žen a dětí. Většinu úmrtí způsobuje nedostatek potravin, léků, zdravotníků nebo nedostatečná prevence.

Podlomené zdraví ohrožuje šanci lidí na lepší život. MAGNA pomáhá těm, kteří dlouhodobě trpí nebo se vzpamatovávají z konfliktů a katastrof. Snižujeme rizika onemocnění a léčíme je okamžitě.

Objevte jak MAGNA reaguje na různé nemoci na celém světě, a o výzvách, kterým čelíme při poskytování léčby.

Doufáme, že odhalením nepravosti umíme pomoci ukončit je.

Pokud se stáváme svědky extrémních násilností vůči jednotlivcům nebo skupinám – mluvíme o tom veřejně. Naše rozhodnutí tak učinit je vždy vedeno jen naším posláním – zmírňovat utrpení, chránit život a respektovat základní lidská práva.

Svědectví, vyprávění o osudech lidí a ochota jim pomoci tvořily základ pro vytvoření organizace MAGNA. Dnes je to stále základ toho, co děláme. Léčíme a zároveň dokumentujeme osudy obětí katastrof – přinášíme obrazová a písemná svědectví ze zapomenutých částí světa, která by se jinak k široké veřejnosti vůbec nedostala.

Jak využíváme vaše finanční prostředky?

100%
Program
0%
Fundraising
0%
Administrativní náklady