Zdravotní aktivity

Zdraví dítěte

Share this

85 procent dětských úmrtí se vyskytuje u dětí mladších pěti let a skoro až 50 procent z těchto úmrtí je u novorozenců do měsíce po narození.

Účinná prevence, odhalování a včasná léčba nemocí udržuje děti zdravěji a ve většině případů se vyhýbají vážným onemocněním. To je možné jen tehdy, je-li zdravotní péče dostupná blízko místa, kde lidé žijí, tedy v jejich komunitě. Jednou z překážek je nedostatek zdravotnických odborníků ve venkovských a odlehlých prostředích. Komunitní zdravotničtí pracovníci jsou klíčoví při vyplňování této mezery. Díky školením a nepřetržité podpoře mohou poskytnout základní zdravotní prohlídky; provádět nutriční screening s cílem identifikovat děti s akutní podvýživou a podávat terapeutickou stravu, testovat, diagnostikovat a léčit jednoduchou malárii.

DR Kongo. Copyright Martin Bandžák/MAGNA

Zdraví dětí v době katastrof

Bez ohledu na rozsah katastrofy se může zdravotní péče pro děti rychle zhoršit, a to zejména v době akutních krizí, jako jsou konflikty nebo i přírodní katastrofy. Ke snížení tohoto rizika je třeba, aby nouzová reakce zahrnovala očkování, aby se zabránilo propuknutí přenosných chorob, jako jsou například spalničky. Distribuce terapeutické stravy k léčbě a předcházení podvýživy nebo i nově zřízené ambulantní služby v uprchlických táborech.

Děti v nouzi jsou také vystaveny zvýšenému riziku násilí, ať už fyzickému, psychickému nebo se stávají oběťmi sexuálního zneužívání.

Léčíme díky Vám

Vaše podpora hraje významnou roli v naší práci na záchranu životů.

Darujte online

Více o zdraví dětí v našich projektech

Přečtěte si nejnovější články o našich zdravotních aktivitách.


Aktuální

Přečtěte si nejnovější zprávy z našich operací ve světě.

Jak využíváme vaše finanční prostředky?

100%
Program
0%
Fundraising
0%
Administrativní náklady