Sýria

Sýria: zdravie matiek a detí v nemocnici Al Ekha, Atmeh

Zdieľať

Nemocnica Al Ekha sa nachádza neďaleko sýrsko ­tureckých hra­níc, v tesnej blízkosti tá­borov pre vnútorne vysídlených pri meste Atmeh, v Idlib.

Nemocnica má dve operačné sály, oddelenie pre vysokorizikové tehotenstvá, postnatálnu starost­ livosť a pooperačnú starostlivosť a poskytuje aj novorodeneckú starostlivosť. Je to hlavná nemocnica, ktorá prijíma aj prípady z blízkych zdravotníckych stredísk, mobilných kliník a od komunitných zdravot­ níckych pracovníkov. MAGNA tímy tu poskytujú personálnu asistenciu, zásoby a podporujú operáciu nemocnice. Zároveň zvýšujeme kapacitu ne­mocnice tak, aby bola schopná reagovať na potreby miestneho obyvateľstva, a zvýšila prístup k reprodukčným, materským, novorodeneckým zdravotníckym službám a špecializovanej kom­plexnej záchrannej a pôrodníckej starostlivosti, vrátane bezpečnej transfúzie krvi alebo špecializo­vaných zákrokov poskytovaných tehotným ženám a novorodencom s komplikáciami ohrozujúcimi ich život.

Tábory pre vysídlených ľudí sú tu najväčšie v severozápadnej Sýrii s počtom obyvateľov presahujúcim 500 tisíc ľudí.
Karin Slováková, MAGNA projektová koordinátorka

Liečime vďaka Vám

Vaša podpora zohráva významnú úlohu v našej práci na záchranu životov.

Darujte online

Správy a reportáže zo Sýrie

Prečítajte si najnovšie správy a reportáže k operáciam v krajine,

Prečo MAGNA zasahuje v Sýrii?

Podľa odhadov viac ako 11 miliónov ľudí v roku 2019 naďalej potrebovalo humanitárnu pomoc a 5 miliónov ľudí žilo v akútnej núdzi. Pre sýrsky konflikt sú charakteristické početné a vážne porušenia medzinárodného humanitárneho práva a rozsiahle porušovanie ľudských práv všetkými stranami konfliktu; obliehanie a vyhladovanie obyvateľstva, zámerné útoky sa na civilistov a civilnú infraštruktúru, ako aj na pracovníkov humanitárnych organizácií a zdravotníkov, nútené vysídľovanie, rodovo-podmienené ako aj prísne obmedzenie prístupu humanitárnej pomoci.

NAŠA ČINNOSŤ

  • Starostlivosť o matku a dieťa
  • Pomoc utečencom a vysídleným osobám
  • Trauma a chirurgia

2015

Prvá MAGNA intervencia v krajine.

MAGNA operácie v Sýrii

Pozrite si detailne naše operácie v krajine.


Aktuálne

Prečítajte si najnovšie správy z našich operácií vo svete.

Ako využívame prostriedky?

97%
Program
2%
Fundraising
1%
Administrácia