Kdo jsme

Share this

Jsme MAGNA – zdravotnická humanitární organizace

MAGNA působí mezinárodně a poskytuje pomoc dětem a jejich rodinám v nouzi, včetně obětí přírodních katastrof, válek a konfliktů. V terénu máme lékaře, zdravotníky, ale i technické a jiné odborníky, kteří zajišťují humanitární pomoc a léčí děti a jejich rodiny.

Organizace byla založena v roce 2001 Martinem Bandžákem a Denisou Augustínovou – a na základě jejich přímé zkušenosti s epidemií AIDS v Kambodži začala poskytovat zdravotní pomoc obětem katastrof po celém světě. Zároveň s cílem ochrany lidského života dokumentuje jejich osudy a přináší svědectví.

Léčíme tady a teď

Naše zdravotnické projekty jsou zaměřeny především na záchranu životů a zmírnění utrpení těch, kteří jsou v nouzi. Ozbrojené konflikty a nestabilní politická situace mají zničující dopad na obyčejné lidi. Běžnými následky, často spojenými s nedostatečnými lokálními zdravotnickými službami, jsou přímé násilí, nucené vysídlování, epidemie, hladomory a psychická traumata.

Poskytování zdravotní pomoci obětem konfliktů a krizí je pro pracovníky MAGNA hlavní prioritou. Utrpení spojené s infekčními chorobami, které jsou ze strany místních struktur zanedbávány, je dalším z hlavních oblastí programového zaměření MAGNA.

Organizace si klade za cíl poskytnout adekvátní ošetření a péči lidem postiženým nemocemi jako HIV/AIDS, cholera, malárie a další. MAGNA také reaguje na potřeby lidí, kteří jsou vyloučeni z přístupu k základní zdravotnické péči a pomáhá obětem přírodních katastrof.

Zjistit více

Při naší práci dodržujeme tyto principy

Jsme nezávislí

Naše rozhodnutí poskytnout pomoc je založeno na našem hodnocení a potřeb, nezávisle na politických, ekonomických nebo náboženských zájmech.

Snažíme se svobodně vyhodnocovat potřeby, přistupovat k populaci bez omezení a přímo poskytovat pomoc. Svou činnost zakládáme na potřebě volného přístupu k obětem a plné nezávislosti ve svých projektech. Distribuci svých zdrojů realizujeme přímo, aby zajistila, že zasáhnou většinu cílových skupin obyvatelstva.

Jsme nestranní

Léčíme a poskytujeme pomoc lidem podle potřeby.

Nezáleží na tom, ze které země jsou, ke kterému náboženství se hlásí nebo jakou mají politickou příslušnost.

Neakceptujeme žádnou formu diskriminace na základě rasy, pohlaví, etnického původu, náboženství, národnosti, přesvědčení nebo sociální třídy.

Upřednostňujeme ty, kteří jsou v nejvážnějším a bezprostředním nebezpečí.

Jsme transparentní

MAGNA se zavazuje plně a transparentně přistupovat ke svým příjemcům, partnerům a finančním dárcům tak, že poskytuje přístup k informacím o přidělování a správě finančních prostředků.

Organizace se zavazuje zajistit všechny potřebné nástroje k zajištění správného řízení svých činností.

Konceptualizace, implementace, řízení a hodnocení programů MAGNA vždy probíhá na vysoké úrovni profesionality. Své zkušenosti využíváme s cílem maximalizovat efektivitu a zdroje.

Přinášíme svědectví

Dokumentujeme svědectví ze zapomenutých částí světa, ve kterých se nacházíme a přinášíme je k veřejnosti.

Pokud se stáváme svědky extrémních násilností vůči jednotlivcům nebo skupinám – mluvíme o tom veřejně. Naše rozhodnutí tak učinit je vždy vedeno pouze naším posláním – zmírňovat utrpení, chránit život a respektovat základní lidská práva.

Naše rozhodnutí poskytnout pomoc je založeno na našem hodnocení a potřeb, nezávisle na politických, ekonomických nebo náboženských zájmech.

Snažíme se svobodně vyhodnocovat potřeby, přistupovat k populaci bez omezení a přímo poskytovat pomoc. Svou činnost zakládáme na potřebě volného přístupu k obětem a plné nezávislosti ve svých projektech. Distribuci svých zdrojů realizujeme přímo, aby zajistila, že zasáhnou většinu cílových skupin obyvatelstva.

První mise

AIDS v Kambodži – V roce 2002 se tisíce lidí staly oběťmi pandemie AIDS, která zasáhla zemi a způsobila obrovské ztráty na životech. Po rodičích, kteří nákaze podlehli – uvádí se, že v tomto období na onemocnění spojená s AIDS zemřelo až 250 000 lidí – zůstaly sirotky, z nichž mnohé byly nakaženy již při narození a umíraly na ulicích bez jakékoli lékařské pomoci. V zemi neexistovala zdravotní pomoc, mezinárodní organizace jako Lékaři bez hranic nebo Lékaři světa postupně začali s léčbou dospělých, ostatní jen přihlíželi. Nefunkční zdravotní systém a extrémní chudoba rodin, z nichž děti pocházely, jim neumožňovaly se o ně postarat. Nakaženým dětem, tzv. „druhé vlně“, neměl kdo poskytnout potřebnou léčbu a péči.

Martin Bandžák a Denisa Augustínová se staly očitými svědky této tragédie. Pragmaticky as velkým nasazením začali situaci řešit a otevřeli zařízení pro léčbu nakažených dětí v hlavním městě Phnom Penhu. Zabezpečili jim antiretrovirální (ARV) léčbu, která mnohým zachránila život. Povolali do země týmy zdravotníků ze Slovenska, místní lékaře zaučili a zapojili je do práce. Za pár měsíců MAGNA nastavila pro léčbu svého prvního pacienta a stala se tak jednou z prvních organizací, která začala léčit HIV/AIDS dětských pacientů.

História MAGNA

MAGNA ve světě

Jsme tam, kde je nás nejvíce třeba. MAGNA zdravotníci již více než dvacet let poskytují zdravotní pomoc dětem a jejich rodinám, jejichž život nebo zdraví jsou ohroženy, doma nebo ve světě v době největších humanitárních katastrof a na místech jako jsou Demokratická republika Kongo nebo Afghánistán.

MAGNA se skládá ze 4 různých asociovaných organizací (Slovensko, Česká republika, USA a Francie). Operační centrálu, která má na starosti organizování, plánování a provádění humanitárních a zdravotnických aktivit ve světě má MAGNA v Bratislavě s vysunutými pracovišti v Paříži a Dakaru. V Český republice přitom získává materiální a finanční prostředky pro humanitární zdravotnické projekty, realizuje informační kampaně, spolupracuje s médii a vzdělává veřejnost o problémech lidí žijících v nebezpečných zónách světa.

Naše operace

Jak využíváme vaše finanční prostředky?

100%
Program
0%
Fundraising
0%
Administrativní náklady