Jak jsme řízeni

Share this

Zjistěte, jak MAGNA na Česku zapadá do globální sítě MAGNA

MAGNA byla založena v České republice v roce 2006, když v Praze otevřela svou kancelář.

Česká kancelář MAGNA spolupracuje na vytváření projektů ve světě, finančně je podporuje, získává pracovníky do terénu a informuje a vzdělává o humanitární a zdravotní činnosti a problémech světa. Svou operační sekcí má MAGNA v Bratislavě s vysunutými pracovišti v Paříži a Dakaru. Ostatní sekce  (Rakousko a USA) podporují zdravotnické humanitární operace organizace prostřednictvím náboru zaměstnanců, získávání finančních prostředků, komunikace a zvyšování povědomí.

MAGNA v České republice

MAGNA na Slovensku je sdružení složené z asociativní složky a výkonné složky.

Asociaci tvoří všichni členové MAGNA, které zastupuje správní rada. Úkolem správní rady je stanovit hlavní směřování MAGNA, které bude implementovat exekutiva. Potvrzuje operační projekt a rozpočet a zaručuje, že činnost MAGNA je v souladu s její identitou.

Výkonnou moc tvoří generální management, operační oddělení, programově medicínské oddělení, komunikace, lidské zdroje, logistika atd., které realizují hlavní směrování schválené správní radou.

Členové sdružení jsou v podstatě pracovníci na misích v terénu nebo kteří provedli mise s MAGNA. Udržení jejich členství v dalších letech, jakož i členství zaměstnanců přijatých místně v zemích, kde MAGNA působí, je z jejich strany dobrovolným procesem. Správní rada si také vyhrazuje právo přijmout za člena jakoukoli osobu, která o to požádá a jejíž kompetence může být užitečná pro výkon činnosti sdružení (novináři apod.).

Naše vedení

Výkonný a operační ředitel

Martin Bandžák

Spoluzakladatel humanitární zdravotnické organizace MAGNA je zároveň úspěšným fotografem a držitelem mnoha ocenění. Jako syn lékařů vyrůstal v nemocničním prostředí a část dětství strávil v Africe. Na projektech MAGNA tráví 11 měsíců v roce.

Head of Medical Programmes

Denisa Augustínová

Pochází z Bratislavy, kde vystudovala obor sociální terapeutické práce a psychologie.

V roce 2001 založila spolu s Martinem Bandžákem humanitární organizaci MAGNA.

Head of Accounting

Iva Barešová

Pochází z Prahy, kde vystudovala obor sociální terapeutické práce a psychologie.

V MAGNA půspbí od roku 2015.

Head of Africa cell

Nathaniel Allaire Sevigny

xxx

Head of Field Finances

Tatiana Delahodde

xxx

Martin Bandžák

Spoluzakladatel humanitární zdravotnické organizace MAGNA je zároveň úspěšným fotografem a držitelem mnoha ocenění. Jako syn lékařů vyrůstal v nemocničním prostředí a část dětství strávil v Africe. Na projektech MAGNA tráví 11 měsíců v roce.

Operační struktura

Operační centrála

Hlavní kancelář v zemi

Terénní projekt

Orgány společnosti

SPRÁVNÁ RADA

Správní rada je výkonný orgán obecně prospěšné společnosti MAGNA.

Lucie Medková
Denisa Augustínová
Iva Barešová

DOZORNÍ RADA

Dozorčí rada je kontrolní orgán obecně prospěšné společnosti MAGNA.

Martin Kušík
Pavel Škarupa
Vanda Wolfová

ŘEDITEL

Zastupuje obecně prospěšnou společnost MAGNA navenek
Martin Bandžák

Jak využíváme vaše finanční prostředky?

100%
Program
0%
Fundraising
0%
Administrativní náklady