Naše operace

Share this

Kde a jaké projekty realizujeme

MAGNA již dvacet let poskytují zdravotní pomoc obyvatelům, jejichž život nebo zdraví je ohroženo, na Slovensku nebo v zahraničí.

MAGNA týmy zabezpečují zdravotní pomoc (konzultace s lékařem, nemocniční a nutriční péči, očkování, chirurgické zákroky, porodní péči a péči o novorozence a mentální zdraví) a materiální pomoc (léky, strava, přístřeší apod.). V případech, kdy je to nutné, také stavíme zdravotnická zařízení.

Naše zdravotnické projekty pomáhají okamžitě i dlouhodobě, některé léčebné programy trvají desetiletí.

Naše operace

Hlavní operace, které realizujeme

Jak využíváme vaše finanční prostředky?

100%
Program
0%
Fundraising
0%
Administrativní náklady