Zdravotní aktivity

Share this

Jedno ze 13 dětí na naší planetě trpí hladem

Na světě na podvýživu každoročně zemřou 2 miliony dětí. Nejvíce dětí ohrožených podvýživou je v Asii a Africe. Nemají přístup k dostatečně kalorické stravě k tomu, aby se jejich tělo mělo možnost řádně rozvíjet.

MAGNA pomáhá v boji s podvýživou prostřednictvím svých programů zaměřených na její léčbu a prevenci, díky kterým již zachránila tisíce dětí. Podvýživa může vést k oslabenému imunitnímu systému. To způsobuje větší náchylnost dětí k různým chorobám, které mohou následně vést k další podvýživě, což vytváří jakýsi bloudný kruh.

Zdravotní aktivity

Jak využíváme vaše finanční prostředky?

100%
Program
0%
Fundraising
0%
Administrativní náklady