Zdravotní aktivity

Zdraví matky

Share this

Odhaduje se, že 99 % žen, které umírají při porodu nebo kvůli komplikacím souvisejícím s těhotenstvím, žije v rozvojových zemích. Většině těchto úmrtí lze předcházet.

S cílem snížit počet žen, které umírají při porodu, zlepšuje MAGNA péči o matky tím, že zavádí modely odborné pomoci ve zdravotnických zařízeních. Poskytuje školení tradičním porodním holkám, podporu porodních asistentek v komunitě a zpřístupnění zdravotní péče ženám před porodem, v průběhu těhotenství i po porodu.

NEPÁL. Copyright Martin Bandžák/MAGNA

Většina úmrtí matek se vyskytuje těsně před, během nebo těsně po porodu.

Včasný přístup ke kvalifikovaným odborníkům může být otázkou života a smrti žen, u kterých se v průběhu porodu vyskytnou komplikace. Kromě nouzové porodní a novorozenecké péče poskytujeme také předporodní a poporodní péči a antikoncepční služby. Zavádíme mobilní služby v kombinaci se systémy k identifikaci žen s komplikacemi, a v nutných případech také jejich převoz do zařízení či nemocnice, kde se jim dostane odpovídající péče.

Modely, které používá MAGNA ke zvládání mateřské úmrtnosti a onemocnění, berou v úvahu všechny aspekty reprodukčního zdraví.

Ženám je doporučeno několik návštěv k pokrytí potřeby zdravotní péče v době těhotenství ak identifikaci potenciálně komplikovaných porodů. Jako součást péče po porodu je poskytováno poradenství o plánovaném rodičovství a informace a osvěta o sexuálně přenosných chorobách. MAGNA kombinuje diagnostiku a efektivní léčbu sexuálně přenosných chorob s informačními setkáními, které zahrnují informace o dostupnosti testování na HIV nebo používání kondomů. Při předporodních konzultacích je věnována speciální pozornost sexuálně přenosným chorobám, plánovanému rodičovství a systému péče o oběti znásilnění.

Léčíme díky Vám

Vaše podpora hraje významnou roli v naší práci na záchranu životů.

Darujte online

Více o zdraví matek v našich projektech

Přečtěte si nejnovější články o našich zdravotních aktivitách.


Aktuální

Přečtěte si nejnovější zprávy z našich operací ve světě.

Jak využíváme vaše finanční prostředky?

100%
Program
0%
Fundraising
0%
Administrativní náklady