Zdravotní aktivity

Spalničky

Share this

Spalničky jsou jednou z hlavních příčin úmrtí malých dětí.

V dnešní době již existuje bezpečná a nákladově efektivní vakcína proti spalničkám. Díky velkým očkovacím kampaním se také výrazně snižuje počet případů úmrtí způsobených spalničkami.

V zemích se slabými zdravotními strukturami, nebo mezi lidmi s omezeným přístupem ke zdravotním službám, zůstává však pokrytí stále nízké a dochází k výskytu rozsáhlých epidemií.

Očkování je nejlepší formou ochrany proti spalničkám. Dokonce i po rozšíření onemocnění se díky očkování ještě může snížit počet případů a úmrtí. Problém spočívá v tom, že aby se zabránilo novým výskytům ohnisek, musí být alespoň 95 % obyvatel imunních.

DR KONGO. Copyright Martin Bandžák/MAGNA

Přenos a léčba spalniček

Spalničky jsou způsobeny virem tak nakažlivým, že se jím nakazí 90 procent neimunních lidí žijících s infikovanou osobou; jeden nemocný člověk může nakazit až 18 dalších. Přenáší se z nosu, úst nebo hrdla infikovaných lidí kašlem, kýcháním a dýcháním.

Neexistuje žádná specifická antivirová léčba spalniček a lidé dostávají léčbu symptomů, jako je horečka. Péče zahrnuje izolaci pacientů a léčbu komplikací. Většina lidí se uzdraví do dvou až tří týdnů, ale v prostředí s nízkými zdroji až 15 procent lidí infikovaných spalničkami umírá na jednu nebo více z těchto komplikací. Děti, zejména děti mladší pěti let a ty, které mohou mít jiná onemocnění potlačující imunitu, než je těžká podvýživa, tvoří většinu těch, kteří na tuto nemoc umírají.

Léčíme díky Vám

Vaše podpora hraje významnou roli v naší práci na záchranu životů.

Darujte online

Více o spalničkách v našich projektech

Přečtěte si nejnovější články o našich zdravotních aktivitách.


Aktuální

Přečtěte si nejnovější zprávy z našich operací ve světě.

Jak využíváme vaše finanční prostředky?

100%
Program
0%
Fundraising
0%
Administrativní náklady