Zdravotní aktivity

Nepřenosné nemoci

Share this

Pro mnoho lidí je cukrovka běžným dlouhodobým stavem. Ve skutečnosti většina z nás zná alespoň jednoho člověka s touto nemocí. Možná jsme také slyšeli o inzulínu: jednoduchém, ale život zachraňujícím léku.

Když však konflikt nebo vysídlení zanechají diabetického pacienta odříznutého od péče, může se tento každodenní stav rychle zkomplikovat a ohrozit život. MAGNA týmy reagují a poskytují péči o chronicky nemocné pacienty v Libanonu a na Ukrajině.

Léčíme díky Vám

Vaše podpora hraje významnou roli v naší práci na záchranu životů.

Darujte online

Více o nepřenosných chorobách v našich projektech

Přečtěte si nejnovější články o našich zdravotních aktivitách.


Aktuální

Přečtěte si nejnovější zprávy z našich operací ve světě.

Jak využíváme vaše finanční prostředky?

100%
Program
0%
Fundraising
0%
Administrativní náklady