Zdravotní aktivity

Duševní zdraví

Share this

Duševní onemocnění patří mezi největší neviditelné zátěže společnosti.

Lidé, kteří přežili děsivé události, jako jsou přírodní katastrofy nebo ozbrojené konflikty, se potýkají s těžkými duševními následky. Deprese a úzkosti je v okamžiku, kdy musí podniknout kroky k záchraně vlastní rodiny, značně paralyzují.

Péče o duševní zdraví je součástí našich programů také v oblasti HIV/AIDS, výživy, sexuálního násilí a při výskytu epidemií a přírodních katastrof.

Duševní onemocnění patří mezi největší neviditelné zátěže společnosti. Celosvětově představují 4 z 10 nejčastějších příčin zdravotních problémů. Při mimořádných událostech se množství lidí s psychickými poruchami může zdvojnásobit z 10% na 20%.

DR Kongo. Kinshasa. Copyright Martin Bandžák/MAGNA

Psychologická pomoc vede ke zmírnění symptomů a pomáhá lidem při návratu do každodenního života.

Traumatické události, jakými je stát se obětí nebo svědkem násilí, úmrtí milovaných osob či zničení živobytí, mohou vyvolat intenzivní strach, hrůzu a s největší pravděpodobností negativně ovlivnit mentální stav člověka. MAGNA poskytuje včasnou psychosociální podporu obětem traumat, aby zredukovala možnost rozvoje dlouhodobých psychologických problémů. Psychosociální péče se zaměřuje na podporu komunit k vytvoření vlastních strategií, jak se vypořádat s traumaty. Poradci pomáhají skupinám mluvit o svých zkušenostech a zpracovávat své pocity tak, aby byla omezena všeobecná úroveň stresu. Tento přístup pozitivně ovlivňuje vzájemnou podporu a umožňuje komunitě její opětovnou obnovu na základě kulturních hodnot a opětovné získání kontroly nad situací hned, jak je to možné. Tento proces doprovází individuální poradenství a psychiatrická péče pro ty, kteří je potřebují.

Psychosociální podpora

V případě, že se u člověka rozvine porucha duševního zdraví, jako je úzkost, deprese nebo posttraumatická reakce, která přesahuje rámec jeho schopností se s ní vypořádat, je nutná specializovaná péče prostřednictvím skupinových či individuálních konzultací. Naše týmy pracují v zemích s nedostatečným zdravotním systémem, co se týká i duševního zdraví. Podporu mohou provádět lidé vyškolení v poradenských technikách, popřípadě psychologové nebo psychiatři.

Lidé žijící s virem HIV

Vysvětlujeme, jak stres negativně působí na tělesné a duševní zdraví. Zajišťujeme, aby se lidem dostala odpovídající psychologická a emocionální podpora, a aby se v péči našich specialistů cítili pohodlně a v bezpečí. Učíme lidi pracovat s jejich emocionální a duševní pohodou a vyrovnat se stresem. Realizujeme a rozvíjíme nové modely podpory duševního zdraví a psychosociálních služeb u pacientů s HIV/AIDS.

Lidé s život ohrožujícím onemocněním jako je HIV jsou objevem své nemoci a fyzickými a psychickými následky, které z toho vyplývají vždy šokováni a rozrušení. Další chronické stavy mohou mít symptomy související s depresí nebo jiným psychickým problémem. Naše týmy poskytují poradenství lidem s diagnózou závažné nemoci a monitorují duševní zdraví pacientů v průběhu léčby. Péče o duševní zdraví je nedílnou součástí programů MAGNA zaměřených na péči o pacienty s HIV/AIDS. Všichni pacienti, kteří na klinikách a v nemocnicích MAGNA dostávají AVR léčbu, mají přístup k psychosociální podpoře.

Matky a jejich podvyživené děti

V terapeutických centrech a centrech doplňkové výživy jsou dobrovolníci školeni nejen k tomu, aby se soustředili na podvýživené děti, ale také k tomu, aby hledali emocionální traumata matek. Nejvýraznější příznaky jsou u matek, které nemají o své děti zájem, nehlásí se k nim a nevyhledávají kontakt s nimi ani v průběhu krmení.

Léčíme díky Vám

Vaše podpora hraje významnou roli v naší práci na záchranu životů.

Darujte online

Více o duševním zdraví v našich projektech

Přečtěte si nejnovější články o našich zdravotních aktivitách.


Aktuální

Přečtěte si nejnovější zprávy z našich operací ve světě.

Jak využíváme vaše finanční prostředky?

100%
Program
0%
Fundraising
0%
Administrativní náklady