Zdravotní aktivity

Sexuální násilí

Share this

Znásilnění jako zbraň

MAGNA poskytuje zdravotní péči, prevenci sexuálně přenosných infekcí a psychosociologickou a sociální podporu pacientům, kteří se stali oběťmi sexuálního násilí.

V prostředí s vyšším výskytem sexuálního násilí, například v zónách konfliktů nebo v uprchlických či přesídleneckých táborech, se o oběti sexuálního násilí starají naše terénní týmy. MAGNA personál v komunitě pracuje na zvýšení povědomí o problému sexuálního násilí, informuje ji o možnosti využití péče poskytované MAGNA pracovníky a šíří sociální a psychosociální podporu.

Znásilnění a jiné formy sexuálního násilí jsou často rozšířeny v konfliktních prostředích, kde mohou být použity jako nástroj ponižování, trestu, kontroly, vyvolávání strachu, ale také jako nástroj ničení komunit. Mohou být použity ik odměňování bojovníků nebo k motivaci vojáků. Stejně se ale oběťmi sexuálního násilí stávají i miliony lidí, kteří žijí ve stabilním prostředí. V těchto případech jsou pachatelé často známí nebo rodinní příslušníci obětí.

DR KONGO. Copyright Martin Bandžák/MAGNA

Léčba na prvním místě

Post-kontaktní profylaxe (PEP) je formou prevence infekce HIV a je poskytována obětem znásilnění do 72 hodin od doby, kdy k němu došlo. Oběti by měla být okamžitě poskytnuta také antikoncepce, aby byla co nejefektivnější. K prevenci sexuálně přenosných infekcí jako je syfilis nebo kapavka slouží antibiotika, dále pak očkování proti tetanu a žloutence typu B. Léčba fyzických zranění a psychologická podpora jsou také součástí balíčku péče.

MAGNA provozuje specializované programy pro léčbu obětí sexuálního násilí v Demokratické republice Kongo. Otázka sexuálního násilí je také součástí našich projektů týkajících se zdraví žen v Libanonu, Kambodži, Jižním Súdánu, Iráku a Sýrii.

Léčíme díky Vám

Vaše podpora hraje významnou roli v naší práci na záchranu životů.

Darujte online

Více o sexuálním násilí v našich projektech

Přečtěte si nejnovější články o našich zdravotních aktivitách.


Aktuální

Přečtěte si nejnovější zprávy z našich operací ve světě.

Jak využíváme vaše finanční prostředky?

100%
Program
0%
Fundraising
0%
Administrativní náklady