Operace

Sýrie: podpora sekundární zdravotní péče v Aleppe

Share this

Najdôležitejšou potrebou vo vojnovom konflikte v Sýrii sú prístroje a zdravotný materiál pre urgentnú medicínu, nevyhnutnú pre záchranu ľudských životov. MAGNA posiela do 6 nemocníc v Aleppe, kde pôsobia jej tímy humanitárnu pomoc zo Slovenska – anestéziologické a resuscitačné prístroje, lieky, zdravotnícky materiál, skladacie postele a prikrývky.

Situácia je momentálne neprehľadná počas noci bombardovanie vo východnej časti Aleppa ustálo, dnes poobede sa však prímerie prerušilo. Ľudia nemajú prístup k pitnej vode, jedlu ani zdravotnej pomoci. Vo vnútri máme hlásených minimálne 700 ťažko zranených ľudí, ktorí potrebujú okamžitú zdravotnícku pomoc. Prisľúbená evakuácia obyvaťeľstva zatiaľ nezačala
Denisa Augustínová, MAGNA riaditeľka medicínskych programov

Liečime vďaka Vám

Vaša podpora zohráva významnú úlohu v našej práci na záchranu životov.

Darujte online

Správy a reportáže zo Sýrie

Prečítajte si najnovšie správy a reportáže k operáciam v krajine,

Prečo MAGNA zasahuje v Sýrii?

Podľa odhadov viac ako 11 miliónov ľudí v roku 2019 naďalej potrebovalo humanitárnu pomoc a 5 miliónov ľudí žilo v akútnej núdzi. Pre sýrsky konflikt sú charakteristické početné a vážne porušenia medzinárodného humanitárneho práva a rozsiahle porušovanie ľudských práv všetkými stranami konfliktu; obliehanie a vyhladovanie obyvateľstva, zámerné útoky sa na civilistov a civilnú infraštruktúru, ako aj na pracovníkov humanitárnych organizácií a zdravotníkov, nútené vysídľovanie, rodovo-podmienené ako aj prísne obmedzenie prístupu humanitárnej pomoci.

NAŠA ČINNOSŤ

  • Starostlivosť o matku a dieťa
  • Pomoc utečencom a vysídleným osobám
  • Trauma a chirurgia

2015

Prvá MAGNA intervencia v krajine.

MAGNA operácie v Sýrii

Pozrite si detailne naše operácie v krajine.


Aktuální

Přečtěte si nejnovější zprávy z našich operací ve světě.

Jak využíváme vaše finanční prostředky?

100%
Program
0%
Fundraising
0%
Administrativní náklady