Operace

Jižní Súdán: očkování v táborech pro vysídlené lidi v Jubě

Share this

15. decembra 2013 vypukla v Jube vlna nepokojov a násilia, ktorá sa okamžite rozšírila po celej krajine, zomrelo odhadom 10 000 ľudí a viac ako 800 000 prišlo o svoje domovy. Len v  priebehu par týždňov sa tak z krajiny plnej nádejí stala krajina s jednou z najhorších humanitárnych katastrof na svete.

Viac ako 40 000 ľudí sa skrýva na dvoch základniach OSN v Jube. Boja sa odísť. Majú strach, že budú zabití kvôli svojej etnickej príslušnosti. Žijú v hrozných podmienkach. Voda a kanalizácia sú na veľmi zlej úrovni, denne teploty dosahujú 40 stupňov a tieň tu neexistuje. V oboch táboroch pôsobia MAGNA tímy a ľuďom poskytujú zdravotnú asistenciu vrátane rutinného očkovania.

Vec v Južnom Sudáne
MAGNA tímy neúnavne pracuju v oboch utečeneckých táboroch v Jube. V januári sme zahájili očkovací program zameraný na najviac zraniteľné skupiny. Od tej doby pracujeme v táboroch nepretržite, zatiaľ sme zaočkovali 5 700 žien a detí. Očkujeme ich proti chorobám ako sú osýpky, detská obrna, záškrt, čierny kašeľ a tuberkulóza. Taktiež sme v týchto dňoch spustili testovanie stavu podvýživy a podávanie vitamínu A.
Janet Ilot, MAGNA projektová koordinátorka
JUŽNÝ SUDÁN. Juba. Tábor pre vysídľlených ľudí. Copyright Martin Bandžák/MAGNA
Očkovacia kampaň proti detskej obrne.

MAGNA tímy strávili vyše 5 rokov liečením obetí násilia v táboroch pre vysídlených ľudí. Projekt bol ukončený v roku 2018 po tom, čo národné ministerstvo zdravotníctva zahrnulo program do svojho plánu a miera potreby našej intervencie klesla.

Správy a reportáže z Južného Sudánu

Prečítajte si najnovšie správy a reportáže k operáciam v krajine,

Liečime vďaka Vám

Vaša podpora zohráva významnú úlohu v našej práci na záchranu životov.

Darujte online

Prečo MAGNA zasahuje v Južnom Sudáne?

Stovky tisíc ľudí v Južnom Sudáne, ktorí sú vystavení extrémnemu násiliu a žijú v strachu o svoje životy, nemajú prístup k základným potrebám, ako sú potraviny, voda a zdravotná starostlivosť.

V Južnom Sudáne prevádzkujeme niektoré z našich najnáročnejších programov na celom svete. MAGNA tímy poskytujú základnú a špecializovanú zdravotnú starostlivosť a reagujú na mimoriadne situácie a ohniská nákazy ovplyvňujúce izolované komunity a vnútorne presídlené osoby.

NAŠA ČINNOSŤ

  • Podvýživa
  • Pomoc utečencom a vysídleným osobám
  • Infekčné ochorenia

2011

Prvá MAGNA intervencia v krajine.

MAGNA operácie v Južnom Sudáne

Pozrite si detailne naše operácie v krajine.


Aktuální

Přečtěte si nejnovější zprávy z našich operací ve světě.

Jak využíváme vaše finanční prostředky?

100%
Program
0%
Fundraising
0%
Administrativní náklady