Nikaragua

Nikaragua: mobilní zdravotní asistence venkovské populaci v oblasti Sutiava

Share this

Chudoba postihuje v Nikaragui až 2,3 milionu lidí, přičemž v zemi žije 900 000 lidí v podmínkách extrémní chudoby. Sutiava patří k nejchudším částem v zemi. Tato oblast není hustě obydlená, avšak i její obyvatelé potřebují zdravotní péči a pomoc.

MAGNA mobilní tým zde poskytuje rozsáhlý komplex služeb pro spádovou polulaci přes 8 tisíc lidí – péče o matku a dítě, potravinovou bezpečnost, management akutní podvýživy, očkování, speciální péči a pomoc pro adolescentní těhotné ženy včetně odborné psychosociální pomoci.

NIKARAGUA. Sutiava. Copyright Martin Bandžák/MAGNA

MAGNA týmy strávily 10 let léčením obyvatel Sutiava. Projekt byl ukončen v roce 2016 poté, co národní ministerstvo zdravotnictví zahrnulo kliniku do svého plánu a míra potřeby naší intervence klesla.

Zprávy a reportáže z Nikaragui

Přečtěte si nejnovější články k operacím v zemi.

Léčíme díky Vám

Vaše podpora hraje významnou roli v naší práci na záchranu životů.

Darujte online

Proč MAGNA zasahuje v Nikaragui?

Nikaragua je považována za druhou nejchudší zemi v Latinské Americe a Karibiku. V současnosti prochází demografickými změnami, protože její obyvatelstvo většinou tvoří dospívající a mládež. Přibližně 50 % dětí a mládeže žije v chudobě a 19 % z nich v extrémní chudobě.

Chronická podvýživa je ve venkovských oblastech dvakrát vyšší než ve městech au dětí ve věku od 6 do 9 let dosahuje až 27%. Úmrtnost matek se v roce 2008 odhadovala na 100 úmrtí na 100 000 porodů. Mateřská úmrtnost postihuje zejména chudé ženy s nízkou úrovní vzdělání a omezeným přístupem ke kvalitním zdravotním službám.

NAŠE ČINNOST

 • Přístup ke zdravotní péči
 • Zdraví matky a dítěte
 • Infekční onemocnění

  2007

  První MAGNA intervence v zemi.

  MAGNA operace v Nikaragui

  Podívejte se blíže na naše operace v zemi.


  Aktuální

  Přečtěte si nejnovější zprávy z našich operací ve světě.

  Jak využíváme vaše finanční prostředky?

  100%
  Program
  0%
  Fundraising
  0%
  Administrativní náklady