Haiti: 2 roky po zemětřesení

12. 01. 2012

Share this

Země se nadále zmítá v chudobě, zdravotní systém je v kolapsu, pro lidi tato země není bezpečná a to hlavně po setmění. Tma, která přichází na Haiti velmi brzy – už o půl šesté podvečer – vyvolává řadu násilí, konflikty a zločinů. Přes půl milionu bezdomovců stále vázne v bahnitých osadách bez soukromí, prostoru, vody a sanitace, vystavování chorobám a násilnostem.
Tisíce lidí, kteří přežili ničivé zemětřesení trpí depresemi a posttraumatickým syndromem.
Byli přímo konfrontováni s destrukcí a smrtí, viděli vyhrabávat, pohřbívat mrtvá těla, ztratili rodiče, sourozence, příbuzné a mnozí z nich přišli o svůj domov, byli znásilněni nebo čelili strachu z nakažení cholerou. Jelikož zážitek z katastrofy je dramatický, extrémní, náhlý a dokonce i potenciálně ohrožující život, zaryje se do paměti a stává se poruchou, se kterou člověk musí žít. Vzpomínky na děsivé události ovlivňují myšlenky a pocity člověka. Dlouhodobými následky jsou pak strach, zranitelnost, deprese, hněv a poruchy spánku, jakož i opakované a nekontrolovatelné opětovné prožívání samotné události.” – říká Denisa Augustínová ředitelka operační sekce Magna děti v tísni.
 

Sounáležitost a kolektivní smutek vymizely, vrátili se zločinecké gangy, které ohrožují životy lidí, znásilňují ženy a dokonce i děti. Z táborů, které vznikly před dvěma lety jako dočasné útočiště pro oběti zemětřesení a lidi, kteří přišli o všechno, se staly “trvalé” útočiště a bohužel, kvůli špatné ochraně i velmi nebezpečná místa pro ženy. Sexuální násilí představovalo vážný problém na Haiti již před zemětřesením. Od zemětřesení se situace dívek a žen z chudých čtvrtí ještě výrazně zhoršila. Znásilnění přitom na Haiti nebylo zločinem až do roku 2005. Mezitím šlo pouze o “zločin proti ženské cti”, který se trestal finanční pokutou!

“Setkáváme se s případy, že znásilněné dívky jsou obviněné z promiskuity a provokace, riskování a vlastní odpovědnosti za zločin. Nejhůř to však snášejí rodiče napadených dětí, “vysvětluje Esther Delaire, terapeutka z Magna Děti v tísni, která pracuje zejména s nezletilými a adolescentními oběťmi.

Kromě psychosociální a zdravotní pomoci pro oběti zemětřesení, kterou poskytují Magna týmy v 4 stanových táborech a v zdravotním centru Fame Pere v Port-au-Prince, se Magna děti v tísni prostřednictvím svých kvalifikovaných pracovníků v terénu věnuje i ženským obětem, těchto ohavných činů. Magna pracovníci poskytují informace o chorobách (HIV / AIDS), pomáhají obětem zvládnout trauma pomocí přímého vyprávění o ní, vyučují způsoby, jak zvládnout symptomy posttraumatického syndrómu.Okrem programů psychosociální pomoci zajišťuje s finanční podporou Slovakaid výstavbu zdravotního centra pro matky s dětmi v Port-au -Prince.

V březnu 2011 MAGNA asistovala při přebírání humanitární zásilky materiální pomoci, která byla na Haiti zaslána Slovenskou republikou hned po zemětřesení (únor 2010). Pomoc v hodnotě 184.000,-EUR (stany, oblečení, kuchyňský materiál a pod.) Distribuovali pro obyvatele stanových táborů Solin, Aviation, Corvington, IMPASSE 138 a pro HIV / AIDS pacientů registrovaných v centru Fame peru.

V červnu 2010 se oficiálně prohlásil konec nouzové situace a země přešla do stavu “obnovy a rekonstrukce”, z Haiti odešli i stovky zahraničních humanitárních agentur. Magna se svými projekty pomoci zůstává na Haiti i nadále. Ještě stále zde totiž lidé žijí v nepřijatelných podmínkách a potřebují akutní pomoc, přesto, že média o tomto tématu dávno mlčí.

Fotografie ze života v táborech na Haiti >>

MAGNA působí na Haiti od roku 2010. V současnosti tam má tým 11 pracovníků.


Aktuální

Přečtěte si nejnovější zprávy z našich operací ve světě.

Jak využíváme vaše finanční prostředky?

100%
Program
0%
Fundraising
0%
Administrativní náklady