Každé čtvrté dítě v Myanmaru trpí podvýživou

30. 01. 2015

Share this

Stát situovaný v jihovýchodní Asii je domovem približně 53 milionu obyvatel. Jeho ekonomika je považována za nevyvinutou, zkorumpovanou a kontrolovanou příznivci předešlé militantní vlády. Země, která byla pod vojenským režimem téměřr 50 let, má velmi silný potenciál v zemědělském sektoru, ale profitabilita z této oblasti je podfinancováním rozvojového sektoru země nemyslitelná.

Centrální ,,suchá zóna´´

Centrální ,,suchá zóna´´ pokrývající více než 54.000 km2, zahrnuje většinu magwajského regionu, západní a strední oblast regionu Mandalay a dolní Sagaing region. Domov čtvrtiny z celkového počtu obyvatelstva je v katastrofálním stavu: velmi nízká produkce potravin způsobuje hlad mezi obyvateli, který vede k riziku podvýživy. Typickou domácnost tvoří 5-7 lidí a oblast je hustě osídlena.  Až 18.5% domácností v suché zóně čelí nedostatku potravin. Experti poukazují na zvyšující se nedostatek vody a nepředvídatelné počasí, které způsobuje současný kritický stav. Veří, že řešení vyžaduje dlouhodobější plány a strategii.

V porovnání s ostatními státy a reagiony v Myanmaru je Magway druhým regionem s najrozšířenější akutní podvýživou mezi dětmi do 5 let, což tvoří 10.4% z celkového počtu (z čehož 3.2% trpí těžkou formou akutní podvýživy SAM=severe acute malnutrition). Podle WHO (World Health Organization) se stav těžké podvýživy u 10-14% dětí pod 5 let považuje za závažný. Mnoho zdrojů se shoduje v potenciálních príčinách vysoké míry podvýživy v suché zóně, jako například špatné počasí, nedostatek financí a tím způsobená chudoba, nízka úroveň sanitáce a hygieny, nemoce, ale i nedostatek kojení a doplňujícícho krmení dětí.

Podle organizace Save the Children vyžaduje akutní i chronická podvýživa naši pozornost, stejně jako nutriční stav matek, a zejména těhotných a kojících žen. Je nutné se zaměřit na zranitelnou skupinu: ženy v reprodukčním věku, těhotné a kojící ženy, kojenci a děti ve věku 2-5 let.

V roce 2014 MAGNA rozvinula a implementovala Rapid anthropometric assessment (zrychlený systém hodnocení měření lidského těla, pozn.přek.) v oblasti Chauk a Yenangyaung v regionu Magway s asistencí a podporou Národního nutričního centra (NNC) Ministerstva zdravotnictví republiky Myanmar.

MAGNA také úzce spolupracovala s Magwajským regionálním zdravotnickým oddělením (RHD), stejně jako i se zdravotnickými úřady oblastí Chauk a Yenangyaung. Výsledky z Rapid anthropometric assessment odhalily, že podstatná část dětí od 6 do 59 měsíců života v Chauk a Yenangyaung jsou podvyživeny. Syndrom zakrnění je hlavním zdravotním problémem v této oblasti, s odhadovaným rozšířením téměř 36 %, což je WHO klasifikováno jako vysoké. Můžeme potvrdit, že 12.3% dětí pod 5 let v suché zóně bylo akutně podvyživeno. (Podle WHO, když trpí více než 15% populace akutní podvýživou, hovoříme o ,,kritické pohotovosti´´).

,,Lidé si tu půjčují peníze a zadlužují se kvůli jídlu. Utratí všechny peníze na to, aby nakrmili svoje rodiny,´´ popisuje současnou situaci Romain Santon, MAGNA pohotovostní koordinátor. Rodiny žijící v téjto oblasti jsou velmi často v potravinovém dluhu několik stovek dolarů. Půjčovat si peníze a jídlo se stalo jejich každodenním životem.  Nízké a nestálé dešťové srážky a častá sucha v posledních desetiletích spolu s chudobou  a s téměř žádným přístupem ke zdravotnictví celou situaci ještě ztěžuje.

,,Oblast Chauk patří mezi šest nejchudších okresů z celkových 25 v Magway. Je tu nedostatek jídla, chabá přeprava, vysoká nezaměstnanost, rozšířený analfabetismus, nízká úroveň hygieny a nedostatek zdravotnických zařízení. Podvýživa mezi obyvatelii dosahuje vysokých čísel. Takže náš zásah v oblasti je velmi potřebný,´´ uzavírá vyprávění Romain.

I přes jasnou potřebu intervence v oblasti léčby a prevence akutní podvýživy je jen málo (pokud jsou vůbec nějaké) programů, které se specificky orientují na nenouzovou oblast v Myanmaru. Abychom tuto situaci adresovali, MAGNA (ve spolupráci s Oddělením zdravotnictví (DOH), UNICEF, Národním nutričním programem a Ministerstvem zdravotnictví) spouští obsáhlý program, jehož součástí je i distribuce Ready-to-use therapeutic food na léčbu těžké akutní podvýživy ve funkčních zdravotnických zařízeních v regionu Magway.


Aktuální

Přečtěte si nejnovější zprávy z našich operací ve světě.

Jak využíváme vaše finanční prostředky?

100%
Program
0%
Fundraising
0%
Administrativní náklady