Kongo: Přeživší sexuálního násilí potřebují lékařskou pomoc. To je to, co děláme.

01. 03. 2016

Share this

Sophie Demay je od září 2015 MAGNA terénní projektovou koordinátorkou pro medicínské projekty v hlavním městě Kinshase v Demokratické republice Kongo. Sophie řídí čtyři zdravotnické projekty v Kinshase, které MAGNA v současné době provozuje. MAGNA řídí projekt zaměřený na sexuální násilí na základě pohlaví (SGBV) ve dvou klinikách, zajišťuje výživový program ve 22 zdravotních centrech a začala také nový projekt Zdraví matky a dítěte.

V Demokratické republice Kongo je vážný problém se sexuálním násilím na základě pohlaví (SGBV). Oběti SGBV nemají přístup k dostatečné lékařské péči a podpoře. Jaké jsou důvody rozšíření SGBV?

Občanská válka v Kongu a místní ozbrojené skupiny způsobiliy nestabilní situaci v zemi na více než deset let. Děti a ženy jsou nejzranitelnější skupinou v jakémkoli konfliktu. To je důvod, proč MAGNA provozuje dva projekty zaměřené na SGBV ve dvou klinikách. Nedávno se nám podařilo začít s projektem zdravotní pomoci v nemocnici Kintambo. Je nezbytně nutné, aby byl obětem sexuálního násilí zajištěn přístup ke kvalitní zdravotní péči. Na to navazuje nový projekt Zdraví matky a dítěte, který se zaměřuje na prevenci novorozenecké úmrtnosti. A dlouhodobý MAGNA výživový projekt je s tím spojený.

MAGNA působí v Demokratické republice Kongo od roku 2009. Čeho se za tu dobu podařilo dosáhnout? Je možné ukotvit pozitivní změny v komunitě?

Stotožňuji se s MAGNA principy a motivací jejích zdravotních pracovníků. Díky tomu, že MAGNA poskytuje zdravotní péči v terénu již několik let a klade důraz na nutnou integraci svých programů do místních a národních systémů, je zajištěna určitá udržitelnost. Jsem přesvědčena, že je možné zlepšit životy lidí v oslabených státech tím, že je začleníme do projektového plánování, návrhů a implementace. Cílem je zahrnout místní ve zdravotních projektech, výzkumu a následně skrz advokacii oslovit státní orgány ke změně poskytování zdravotní péče. A to je to, co se Magně úspěšně daří dělat v Demokratické republice Kongo.

Jaké jsou ambice MAGNA projektů?

Jak už jsem zmiňovala, hlavním cílem je zajistit dlouhodobost projektů zdravotní péče za pomoci začleňování místních autorit. Momentálně máme Evariste, zdravotní koordinátor, a Angele, výživová a zdravotní vedoucí týmu, oba z místní komunity, kde působíme. U projektů, například u výživového programu očekáváme u našich aktivit dosažení čísla až 2 800 dětí mezi 0 až 6 měsíci, 7 500 mezi 6 a 23 měsíci, 14 600 dětí ve věku 23 až 59 měsíců a 9 356 těhotných a kojících žen ve dvou pracovních zónách. Důležitou součástí MAGNA přístupu je přímý kontakt s příjemci skrze komunitní zdravotní pracovníky.

Léčíme tady a teď. Díky Vám.


Aktuální

Přečtěte si nejnovější zprávy z našich operací ve světě.

Jak využíváme vaše finanční prostředky?

100%
Program
0%
Fundraising
0%
Administrativní náklady