MAGNA převzala humanitární pomoc na Haiti

17. 03. 2011

Share this

Po roce je díky ní pomoc zaslaná Slovenskem na Haiti k dispozici potřebným.

Magna Děti v tísni začla řešit situaci vzniklou kolem nepřevzatého kontejneru humanitární pomoci SR pro Haiti v prosinci 2010, kdy ji slovenské úřady oslovily jako jednoho z možných aktérů řešení. Dne 15. 2. 2011 byla Magna oficiálně pověřena slovenskými úřady k převzetí a další distribuci zásilky humanitární pomoci.

„Magna Děti v tísni je na Haiti aktivní od zemětřesení, kdy naši lékaři začli pracovat v jedné z místních nemocnic. V současnosti máme na Haiti zřízenu jednu svou dlouhodobou misi, naše týmy se zaměřují především na poskytování psychosociální pomoci dětem a jejich rodinám ve stanových táborech a v sirotčincích. Také realizujeme výstavbu zdravotního střediska pro matky s dětmi v Port-au-Prince,” komentovala působení slovenské humanitární organizace Magna Děti v tísni na Haiti Nikola Endrychová Dudová z operační sekce Magna Děti v tísni Slovensko.

Situace na Haiti je v současnosti složitá, nebyla ale jednoduchá ani před zemětřesením. Země byla zmítána chaosem, epidemií cholery a politickým zápasem o moc, které cestu ke kontejneru s humanitární pomocí na místních úřadech ještě ztěžují.

„Přes všechny překážky a díky intenzivní spolupráci našeho týmu na Haiti a slovenských úřadů byl konejner dne 15. 3. 2011 za účasti pracovníků Magna Děti v tísni a zástupců haitského Úřadu civilní obrany odpečetěn. V následujících dnech dojde k převzetí jeho obsahu, který bude poté převezen do skladů Magna Děti v tísni,” komentoval situaci Martin Bandžák, výkonný ředitel Magna Děti v tísni.

Magna Děti v tísni na Haiti zajistí v následujících týdnech distribuci materiální humanitární pomoci s důrazem na efektivitu jejího využití. „Pomoc bude distribuována lidem ve stanových táborech, v sirotčincích a v rámci zdravotního střediska, které Magna Děti v tísni na Haiti v současnosti buduje. O distribuci a využití materiální humanitární pomoci budeme průběžně informovat,” uvedla Nikola Endrychová Dudová.


Aktuální

Přečtěte si nejnovější zprávy z našich operací ve světě.

Jak využíváme vaše finanční prostředky?

100%
Program
0%
Fundraising
0%
Administrativní náklady