Nepál: Měsíc po zemětřesení

05. 06. 2015

Share this

Před měsícem, 25. dubna, udeřilo v Nepálu zemětřesení s magnitudou 7,8, jehož epicentrum se nacházelo severozápadně od hlavního města Káthmandú. Zemětřesení těžce postihlo 14 ze 75 distriktů v zemi, zahynulo při něm přes 8 000 lidí a více než 288 000 domů bylo zničeno. Zemi stále sužují stovky následných otřesů. Kvůli složité humanitární situaci způsobené katastrofou požádala 26. dubna nepálská vláda o humanitární pomoc. Za dva týdny poté, v úterý 12. května, otřáslo Nepálem další zemětřesení o síle 7,3, které mělo epicentrum poblíž vesnice Chilankha v distriktu Dolakha. V dalších hodinách byly cítit silné následné otřesy, včetně těch o síle 5,6 a 6,3 Richterovy stupnice, jejichž epicentra se nacházely v distriktech Sindhupalchowk a Ramechhap. Podle vládních údajů bylo zasaženo celkem 32 distriktů, včetně těch, které se stále vzpamatovávají ze zemětřesení z 25. dubna – například distrikty Dolakha, Sindhupalchowk, Kavre, Kathmandu, Lalitpur a Bhaktapur.

Magna Děti v tísni (MAGNA) se okamžitě zmobilizovala a 26. dubna se rozhodla poslat do Nepálu humanitární pomoc a slovenské i mezinárodní dobrovolníky. 3 dny po zemětřesení bylo ve spolupráci s místní výzkumnou agenturou MAGNY, Nepal School of Social Work (NSSW), provedeno zhodnocení situace v terénu v postižené oblasti Sipappokhari (distrikt Sindupalchowk), které koordinoval MAGNA Koordinátor pro duševní zdraví, vyslaný za tímto účelem okamžitě z Indie. Následně byl do oblasti Sipappokhari vyslán tým 10 sociálních pracovníků, který reportoval veškeré škody vedení MAGNY v Nepálu. Zhodnocení situace ukázalo rozsáhlé škody v celé oblasti a velkou potřebu zdravotnické a psychosociální pomoci mezi populací postiženou zemětřesením, která nebyla poskytována v době hodnocení žádnou jinou národní nebo mezinárodní organizací. Mezi další priority specifikované v rámci terénního průzkumu patří také poskytování základní zdravotní péče, poskytování sanitace a hygienického materiálu.

V prvním měsíci po zemětřesení posiluje MAGNA své operace v postižených oblastech, kde momentálně intervenují 2 týmy (v dalších dnech MAGNA vyšle další tým) v distriktu Sindhupalchowk. Akutní intervence MAGNY je vytvořena okolo aktivit zaměřených na poskytování mentální a primární zdravotnické péče a psychosociální pomoci postižené populaci, hlavně ve 3 oblastech: Sipappokhari, Bhimtar a Badegaun. K této pomoci navíc ještě MAGNA distribuuje základní potřeby, jako jsou sanitační a hygienické balíčky (MAGNA celkem rozdistribuje 3 000 hygienických babíčků) a tablety na čištění vody. Dále MAGNA vytvořila a vyškolila týmy 15 zdravotních sester, terapeutů, sociálních pracovníků a psychologů, kteří mají za úkol asistovat a zlepšit lidskou a materiální kapacitu zničených zdravotnických zařízení, které momentálně operují v nouzovém stavu a nutně potřebují základní léky a zdravotnický materiál. MAGNA se zaručila dodat základní zdravotnický materiál, který je potřebný v oblasti, kde je riziko chronických a virových nákaz (v Sipappokharije momentálně identifikován jeden případ cholery a je zde stálé riziko propuknutí tetanu) a 3 zdravotnické stany, které budou fungovat jako dočasná zdravotnická a psychosociální střediska. Naše přítomnost v terénu zabezpečuje pomoc hlavně pro oběti traumatu a naše aktivity se zaměřují na prevenci rozvoje dlouhodobých psychosociálních problémů, hlavně u dětí. MAGNA společně se svým partnerem v terénu AmeriCares a dodávkami ze Slovenska a České republiky dále zajistí v následujících 3 měsících dostatečné dodávky léků a zdravotnického materiálu do 3 zdravotnických středisek.

Dva týdny po zemětřesení začala MAGNA poskytovat emoční a psychologickou první pomoc pro děti a přeživší ve 3 vybraných vesnicích. Zdravotnická zařízení jsou úplně nebo částečně zničené a momentálně pracují jen v nouzovém stavu. Kromě existujícího vládního zdravotnického personálu poskytla MAGNA podporu základní zdravotnické péče vysláním 3 zdravotníků, kteří pomáhají s každodenním provozem zdravotnických středisek. Primární zdravotnická péče obsahuje péči o reprodukční zdraví a léčbu infekčních onemocnění přetrvávajících po zemětřesení, průjmů, respiračních infekcí, vysokých horeček a nově se objevující malárie, tetanu a cholery.

I když akutní pomoc ze zahraničí přichází rychle, MAGNA má již zkušenosti z předchozích katastrof, že psychosociální pomoc je kriticky důležitá pro tisíce lidí, kteří utrpěli velkou ztrátu. Hlavně ženám a dětem chybí podpůrné skupiny a bezpečná střediska v jejich komunitách, a potřeba takovýchto zařízení ve veliká. Děti jsou ohrožené oddělením od svých rodin kvůli vysídlení nebo ztrátě členů rodiny při zemětřesení. Existující riziko násilí založeného na pohlaví, obchod s ženami a dívkami, riziko násilí, zneužívání, zanedbávání, a vykořisťování může být v návaznosti na zemětřesení zesíleno, a to hlavně vůči zranitelným částem populace, jako jsou marginalizovaní, chudí, nebo ti, kteří žijí v odlehlých oblastech. Dopad zemětřesení nepochybně ovlivní psychosociální stav dětí, hlavně těch, které čelí možnosti dlouhodobého vysídlení. Pro 2 660 dětí z 26 škol nacházejících se v oblasti intervence MAGNY byla přerušena výuka, kvůli tomu, že jejich školy byly silně poškozeny nebo úplně zničeny. MAGNA týmy budou poskytovat profesionální školení a dodávat praktické psychosociální nástroje místním skupinám dobrovolníků, učitelům a zdravotnickým pracovníkům, kteří povedou podpůrné skupiny, bezpečná centra a child-friendly koutky pro ženy a děti. Bezpečná centra a podpůrné skupiny, které MAGNA zřídí, posílí ženy a děti ve 3 vybraných komunitách a vytvoří místní síť vyškolených pracovníků a vládních úředníků, kteří budou schopni poskytovat psychosociální pomoc obětem i po skončení projektu.

Příjemci naší pomoci pocházejí z oblastí Nepálu postižených zemětřesením, hlavně z jednoho z nejvíce zasažených distriktů – Sindhupalchowk – kde bylo přímo zasaženo 273 976 lidí (což tvoří 959% celkové populace tohoto distriktu). Je nutné zmínit, že náš projekt se také zaměří na příjemce zasažené zemětřesením, kteří se mezitím odstěhovali z oblastí zničených zemětřesením na nepálský venkov. Odhaduje se, že v oblastech 3 VDCs žije momentálně 25 000 lidí. Aktivity MAGNY dosáhnou přibližně 17 500 (65-70%) populace této oblasti.

MAGNA aktivity a plány pro první 3 měsíce intervence

Partneři organizace a intervencí v terénu: Nepálské ministerstvo zdravotnictí, Health Cluster partneři (OCHA, WHO mimo jiné), AmeriCares.

Podpora ze Slovenska a České republiky: Orange Foundation, SPP Foundation, Bubo Travel Agency, O2, Orange, Slovak Telekom, Hartmann Rico, DB Schenker, Seesame PR agentura, Radio Expres, Istropolitana Ogilvy and téměř 20.000 jednotlivců.

Léčíme tady a teď. Díky Vám.


Aktuální

Přečtěte si nejnovější zprávy z našich operací ve světě.

Jak využíváme vaše finanční prostředky?

100%
Program
0%
Fundraising
0%
Administrativní náklady