Náš kamarád a kolega Michal se smrtelně zranil v Kambodži

17. 09. 2007

Share this

Stále se nedokážeme vzpamatovat z toho, že stále usměvavý Michal, vždy plný energie a dobré nálady, už nebude svým typickým úsměvem nám a svému okolí dávat motivaci dělat to, o čem byl Michal vždy přesvědčený – pomáhat druhým.


Aktuální

Přečtěte si nejnovější zprávy z našich operací ve světě.

Jak využíváme vaše finanční prostředky?

100%
Program
0%
Fundraising
0%
Administrativní náklady