Násilí na ženách trvá i v 21. století

25. 11. 2012

Share this

Ženy a dívky se stávají oběťmi násilí často v době války ale i během míru, v komunitě ale i v rodině. Život bez násilí je však základním lidským právem. Násilí má vážný dopad na fyzické i psychické zdraví žen. Výrazně omezuje právo na důstojný život, jejich vzdělávací a ekonomické možnosti, nedotknutelnost, osobní integritu, bezpečnost a svobodu.

Podle OSN až 70% žen zažije během života nějakou formu násilí a až 20% se stane přímou obětí znásilnění nebo pokusu o něj.

Sexuální násilí patří k denní realitě i v Demokratické republice Kongo, kde humanitární organizace Magna Děti v tísni poskytuje zdravotní asistenci a psychosociální pomoc obětem tohoto násilí. Každý měsíc je tu nahlášených více než 1000 případů znásilnění. Kvůli strachu však většina není ohlášena vůbec. Kongo je patriarchální společností, ve které ženy mají menší význam než muži. Pachatelé zůstávají za své brutální činy většinou nepotrestáni. Podle zákona sice jde o trestný čin, ale ten ne vždy bývá doveden do spravedlivého konce.

I 16 – ti letá Salima se stala obětí tohoto brutálního násilí: “Žiji se sestrou v části Bumba. Přišla jsem z provincie a město ještě dobře neznám. Jeden večer jsem se vydala koupit svíčky do obchodu. Po cestě mě však v jednom momentě zablokovalo auto. Vyskočili z něj dva muži. Zajali mě a odvezli na neznámé místo. Uvězněná několik dní, bez jídla, jsem byla několikrát znásilněna čtyřmi muži. Poslední noc mě zavezli zpět na místo odkud mě unesli a vyhodili mě z auta. Nemohla jsem chodit. Bylo mi špatně, bolelo mě břicho a krvácela jsem. V zoufalství jsem křičela a plakala. Sousedé, kteří mě spatřili rychle utíkali za mou sestrou, která mě ráno doprovodila do nemocnice. “

Do centra, kde MAGNA těmto obětem pomáhá, přichází většina obětí (76%) až po 72 hodinách, což je pozdě hlavně kvůli následkům jako je nechtěné těhotenství, sexuálně přenosné nemoci, HIV a podobně. Do 24 hodin přijde jen 7% obětí násilí. Násilníci jsou ve většině případů – sousedé obětí (až 38% ). 28% neznámí pachatelé – ale tento údaj je sporný, protože oběti mají často strach viníka označit a 3% jsou násilníci z armády.

Andrea Stránská – MAGNA koordinátorka projektu v Kongu se denně setkává se spoustou takových strašných příběhů sexuálního násilí: “Znásilnění či jiné sexuální zneužití bez dovolení nebo vyjádření souhlasu je realitou mnoha konžských žen. Mnoho z obětí jsou děti. Zdravotní a psychické následky jsou enormní, pokud se jim nedostane přiměřené lékařské a psychologické pomoci. Ženy jsou vystaveny přetrvávající emocionální újmě či odmítnutí vlastní rodinou a komunitou. Pokud například přijdou pozdě a už není možné použít antikoncepci, musí akceptovat život s dítětem od svého násilníka. Potraty jsou v Kongu zakázány. Občas se však rodina rozhodně i tak tento zákrok podstoupit. Žena je vystavena vysokým rizikům, kde často kvůli neprofesionální provedenému zákroku v nepřiměřených podmínkách zemře. Snažíme se různými aktivitami v komunitě zvýšit povědomí, abychom takovým případům předešli. Každá oběť má právo na pomoc, ale musí umět na koho se obrátit a překonat strach z vyloučení. “

Magna Děti v tísni (MAGNA) působí v Demokratické republice Kongo od roku 2009 a kromě jiných aktivit provozuje kliniku pro oběti sexuálního násilí v nemocnici Kintambo, která je jediným podobným zařízením pro spádovou oblast 4,2 milionu lidí. Od ledna tohoto roku poskytla zdravotní a psychosociální pomoc 338 obětem sexuálního násilí, z toho 23 případů byly dětské oběti do 5 let. Nejpočetnější skupina až 293 obětí je ve věku od 5 do 17 let.

Denisa Augustínová a Martin Bandžák iniciovali vznik humanitární organizace Magna Děti v tísni, která již několik let pomáhá přímo v terénu. Realizuje zdravotnické, humanitární a rozvojové projekty zaměřené na záchranu životů a zmírňování utrpení těm, kteří jsou v nouzi. Poskytuje zdravotní péči pro děti a jejich rodiny během humanitárních krizí, konfliktů, epidemií, hladomoru a přírodních katastrof. Přes 350 MAGNA pracovníků denně přímo v terénu zachraňuje dětské životy na třech kontinentech světa. Magna děti v tísni má v současnosti zřízeny své stálé mise v Kambodži, Keni, Haiti, Kongu, Jižním Súdánu a Nikaragui. Krátkodobé humanitární mise působily v Indii a Barmě.
MAGNA v České republice a na Slovensku řídí projekty všech krátkodobých a dlouhodobých humanitárních misí ve světě, získává materiální a finanční prostředky pro humanitární projekty, získává pracovníky do terénu, realizuje edukační projekty a informační kampaně, spolupracuje s médii a vzdělává veřejnost o problémech lidí a dětí žijících v nebezpečných zónách světa.


Aktuální

Přečtěte si nejnovější zprávy z našich operací ve světě.

Jak využíváme vaše finanční prostředky?

100%
Program
0%
Fundraising
0%
Administrativní náklady