Oslava Světového dne boje proti AIDS v Kambodži

01. 12. 2010

Share this


Aktuální

Přečtěte si nejnovější zprávy z našich operací ve světě.

Jak využíváme vaše finanční prostředky?

100%
Program
0%
Fundraising
0%
Administrativní náklady