Pomáháme lidem s AIDS

28. 11. 2007

Share this

ARV léčba

Antiretrovirální (ARV) léčba je potřebná k přímému boji s HIV. Účinné ARV kombinace známé jako „drug cocktails“ – koktejl léků nebo “triple therapy” – trojkombinace – jsou dostupné od roku 1996. Tyto prostředky AIDS nevyléčí, ale jen zabrzdí šíření viru v těle pacienta, čímž mu umožní zlepšení stavu imunity a následně i kvality a délky života, pokud je správně užívá.

Magna Děti v tísni a AIDS

Magna Děti v tísni podává ARV léčbu a léčbu oportunních infekcí pacientům s AIDS od roku 2003. Zajišťujeme lékařská vyšetření, léky, laboratorní testy, stravu a výživu a terapeutické poradenství. Pracujeme přímo v terénu a prevenci HIV/AIDS denně vykonávají naši terénní sociální pracovníci v místních komunitách.

V roce 2007 Magna Děti v tísni lidem s HIV/AIDS zajistila:

 • 21.440 Home Base care návštěv HIV/AIDS pacientů
 • 199 dětem poskytujeme Home Base care návštěvy
 • 348 HIV/AIDS dětem zajišťujeme pravidelnou lékařskou péči
 • 209 dětem zajišťujeme přístup k ARV léčbě
 • 6.929 žen jsme otestovali na HIV/AIDS
 • 6.999 žen jsme informovali o možnosti zastavení přenosu viru HIV z matky na dítě (program PMTCT)
 • 343 žen vstoupilo do Magna programu PMTCT
 • 211 dětí se narodilo v rámci Magna programu PMTCT
 • 43 HIV/AIDS sirotkům poskytujeme komplexní lékařskou a sociální péči

Fakta o AIDS

AIDS ve světě

Odhaduje se, že z 33,2 milionu infikovaných osob je 30,8 milionu dospělých a 2,5 milionu dětí ve věku do 15 let. Z lidí, nakažených virem lidské imunitní nedostatečnosti, tvoří ženy polovinu. V roce 2007 zemřelo na AIDS 2,1 milionu lidí, z toho 1,7 milionu dospělých a 330 000 dětí. V roce 2007 bylo zaznamenáno 2,5 milionu nových případů infekce, přičemž se HIV nakazilo 2,1 milionu dospělých a 420 000 dětí. Každý den se infikuje přes 6 800 lidí a na následky AIDS zemře více než 5 700 lidí. HIV postupně ničí imunitní systém a léčba neexistuje. Vysoce účinná antiretrovirální terapie, známá pod zkratkou HAART, může infekci kontrolovat a udržovat pacienty v dobrém zdravotním stavu.

K přenosu HIV obvykle dochází při pohlavním styku mezi mužem a ženou. Může k němu dojít také pohlavním stykem mezi muži, dále použitím injekčních stříkaček a přenosem infekce z matky na dítě.

Světový den boje proti AIDS

První prosinec je Mezinárodním dnem boje proti AIDS (World AIDS Day) a lidé na celém světě si v tento den připomínají nebezpečí přenosu HIV/AIDS a možnosti prevence. Jedná sa o celosvětově nejúspěšnější osvětovou akci na posílení povědomí o této problematice. Slovenská a Česká republika se této osvětové akce účastní už několik let.
Celosvětový boj proti AIDS může podpořit každý. Červená stužka (ang. Red Ribbon) je mezinárodním symbolem informovanosti o problematice HIV a AIDS. Právě proto je tento symbol začleněn také do loga asociace UNAIDS a dalších, které se věnují problematice HIV/AIDS. Červená stužka, kterou prvního prosince nosí lidé připnutou na oblečení, je symbolem solidarity s lidmi infikovanými virem HIV a s nemocnými AIDS.

AIDS byl poprvé diagnostikován v roce 1981. Podle údajů UNAIDS od té doby zemřelo na AIDS už 25 milionů lidí a 65 milionů je virem HIV nakaženo. Celosvětový den AIDS, který se každoročně koná 1. prosince, byl původně vytvořený Světovou zdravotnickou organizací a Valným shromážděním OSN před 18 lety, tedy v roce 1988. Od té doby se stal jedním z nejúspěšnějších “mezinárodních dní” zvyšujících povědomí o tomto globálním problému.

Co se v tento den na celém světě děje?

Na celém světě se 1. prosince budou konat tisíce událostí a akcí od shromažďování prostředků prostřednictvím zábavných akcí, aktivit podporujících růst povědomí o HIV/AIDS až po seriózní, výchovné aktivity, vzpomínkové slavnosti a výzvy k aktivitám.
Politici, zdravotníci, školy, obchody a jednotlivci se všichni společně setkají pod titulkem a společným tématem Světového dne AIDS, aby přispěli k boji proti HIV/AIDS.

Co je to HIV?

HIV (Human Immunodeficiency Virus) je virus oslabující imunitu, napadá imunitní systém člověka, který se následně velmi komplikovaně brání před infekčním onemocněním.
Virus může způsobit nevyléčitelný a život ohrožující patologický stav zvaný AIDS.

Co je to AIDS?

Pacient postižený AIDS (získaným syndromem selhání imunity – Acquired Immune Deficiency Syndrome) má natolik sníženou imunitní odpověď, že se nedokáže ochránit před běžnými infekcemi, jimž se zdravý jedinec ubrání.

Jak se virus HIV přenáší??

4 hlavními cestami přenosu HIV jsou:

 • Nechráněný vaginální nebo anální sex
 • Společné používání jehel nebo jiného injekčního vybavení při požívaní drog
 • Z matky na dítě: v průběhu těhotenství, během porodu a při kojení
 • Transfuze nakaženou krví nebo jinými krevními deriváty

Kdy se HIV nepřenáší:

 • Líbáním
 • Na záchodovém prkénku
 • Dotykem
 • Držením se za ruce
 • Na plovárně
 • Zvířecím nebo hmyzím bodnutím/kousnutím

Prevence

Je už nějaká vakcína proti viru HIV?
Rozhodně není. V současnosti se testuje několik možných vakcín a i kdyby byl prokázán jejich účinek, bude trvat několik let, než budou dostupné.

Jak se lidé mohou chránit před HIV?
Nejlepším způsobem, jak sebe a svého partnera chránit před HIV, je neustálé a efektivní používání vysoce kvalitních prezervativů.

A co mikrobicidy?

Mnoho vědců v současnosti pracuje na preventivním programu, jako jsou například mikrobicidy. Tyto tekuté nebo gelové sloučeniny jsou navrženy tak, aby byly použity před sexem, přičemž mohou zabránit pohlavně přenosným infekcím včetně HIV/AIDS, a to jak fyzicky, tak i z chemického nebo lékařského hlediska.
Ženy budou moci používat microbicidy, aniž by o tom partner věděl, takže budou užitečné hlavně pro toho, jehož partner odmítá použít prezervativ.
Vědci se v současnosti soustřeďují na dva klíčové problémy: vyvinout aktivní složku, která by zajistila, že mikrobicidy se stanou účinnou formou ochrany, a najít metodu podávání, která je bezpečná, efektivní, přijatelná a dostupná. Odhaduje se, že tento proces bude trvat nejméně 8 let, než se mikrobicidy stanou volně dostupné.

Testování

Co je to HIV test?

HIV test je jednoduchý krevní test kontrolující protilátky na HIV. Protilátky jsou reakcí těla na virovou infekci.
Negativní výsledek testu HIV znamená, že v krvi se nenacházejí žádné HIV protilátky – ty se ale mohou projevit až za tři měsíce, takže se doporučuje absolvovat kontrolní testy s odstupem několika měsíců. Ale kdokoli, kdo může být v ohrožení, může okamžitě vyhledat odbornou pomoc.

Proč by se lidé měli nechat testovat?

Tím, že sexuálně aktivní lidé používají prezervativ nebo se nechávají otestovat v případě, že riskovali, prokazují, že jsou vůči svému zdraví zodpovědní. Nicméně stigma HIV je zatím tak velké, že jen někteří lidé se podrobí testu a málokdy to přiznají. Globální statistiky ukazují, že 90% lidí v rozvojových zemích, kteří mají HIV/AIDS, o tom ani nevědí. Ještě více znepokojující je fakt, že třetina HIV pozitivních lidí z vyspělých zemí jako je například Velká Británie neví, že jsou nakažení. Včasná diagnóza HIV může vést k efektivnější léčbě antiretrovirálními léky. Celebrita jako například Scarlett Johansson otevřeně přiznává, že se dvakrát za rok nechává testovat na HIV – možná že “nezdravé” stigma a diskriminace zmizí.

Léčba

Existuje nějaký lék na HIV?

Ne. I když už máme nové léky, které pomáhají udržet HIV pod kontrolou, virus úplně nezničí. Takže jakmile se člověk jednou virem nakazí, zůstane nakažený po celý svůj život.

A co antiretrovirální léčba?
To je nejpoužívanější způsob léčby HIV/AIDS – nedokáže vyléčit, ale dokáže zablokovat propuknutí nemoci na několik let. Léčba spočívá v lécích užívaných denně, které bojují proti infekcím HIV tím, že zpomalují jeho reprodukci v lidském organizmu.

Co je to kombinovaná léčba?
Aby byla antiretrovirální léčba účinná dlouhodoběji, je nutné brát více léků najednou – tzv. kombinovaná terapie.
Termín Highly Active Antiretroviral Therapy (HAART) je používaný pro kombinaci třech a více léků proti HIV, které jsou užívány zároveň, čímž blokují rozšiřování viru HIV.


Aktuální

Přečtěte si nejnovější zprávy z našich operací ve světě.

Jak využíváme vaše finanční prostředky?

100%
Program
0%
Fundraising
0%
Administrativní náklady