Pomáháme neviditelným ženám přežít

08. 03. 2019

Share this

PRAHA 8. března 2019MAGNA lékaři vykonali v roce 2018 téměř 10 000 asistovaných porodů v krizových oblastech v Sýrii, Iráku, Demokratické republice Kongo nebo v Jižním Súdánu. V těchto zemích ženy každý den bojují o přežití a o holý život. MAGNA se specializuje právě na lékařskou pomoc ženám a dětem. Projekty organizace v roce 2018 cílily na stovky tisíc žen a dívek.

„Aby mohly ženy a dívky v krizových oblastech bojovat za svá práva, musejí nejprve přežít. Ženy totiž nezačínají války. Naopak těžce trpí jejich následky. Na celém světě existují miliony žen postižených konflikty, které jsou až příliš často přehlíženy. Ženy a dívky jsou v konfliktech systematicky zneužívany jako efektivní vojenské zbraně – demonstrují na nich nadvládu a ponížení,“ říká Denisa Augustínová, operační ředitelka MAGNA.

V celosvětovém měřítku bylo znásilněno minimálně 35 % žen. V Demokratické republice Kongo se však mluví až o milionech obětí. V krizových oblastech nefungují základní zdravotní služby, což potvrzuje také míra úmrtnosti matek, která je v těchto zemích v průměru 2,5 x vyšší během a po skončení konfliktu. Ženy nemají možnost být ošetřeny, umírají na banální léčitelné komplikace a v každodenním životě jsou vystaveny nepředstavitelnému riziku.

Jako Arek v Jižním Súdánu. Porody v nemocnici probíhají v této zemi jen minimálně. Ženy jsou nuceny k porodu přistupovat jako k běžné součásti života. Přístup ke zdravotní péči je omezený a většina žen se v průběhu těhotenství a při porodu nedostane k odborné pomoci. Důvodů je mnoho včetně dlouhých vzdáleností od zdravotních zařízení, nedostatku zdravotnického personálu, bezpečnostních rizik a finančních omezení. Arek téměř zemřela při prvním porodu, kdy o své dítě přišla po dvou dnech strávených ve strašlivých bolestech. I přesto, že ji sousedi po 8 hodinách převezli do nejbližšího zdravotního centra, dítě se nepodařilo zachránit. Tentokrát šest hodin kráčela v porodních bolestech vyprahlou krajinou, aby ve zdravotním centru MAGNA porodila své druhé dítě. Bezpečný porod zvyšuje šanci, že přežije nejen ona, ale i její dítě. V Jižním Súdánu dnes při porodech zemře více žen, než je těch, které dokončí školu.

Jako Mado z regionu Kasai v DR Kongo zmítaném nepokoji, který poznamenala občanská válka. Do jejich domu přišli ozbrojenci a znásilnili ji, když chtěla zachránit život svému muži. Jejího muže navzdory tomu zastřelili a ji znásilnili před očima jejich dětí. Znásilnili a zavraždili také její tři dcery. Přežil jen dvanáctiletý syn a devítiletá dcera. Agresoři jim pouze dovolili lehce se obléct a vyhnali je z domu. Mado musela mrtvé děti a manžela opustit bez rozloučení. Ani komunita jí nepomohla. Naopak byla vyhnána z vesnice, protože znásilnění je stigma na celý život. V zařízení MAGNA našla nejen lékařskou, ale i psychologickou pomoc.

Jako jezídka Leila v Iráku. Příslušníci Islámského státu ji unesli a znásilňovali. Kromě neteře popravili celou její rodinu. Nejdříve muže a chlapce, které shromáždili na školním dvoře. Leilu spolu s dalšími mladšími ženami odvezli do Mosulu. Zde se stala jejich sexuální otrokyní, kterou si mezi sebou předávali. Jak sama říká, zemřela až příliš mnohokrát, aby se znovu narodila. „Myslela jsem si, že v životě umřu jen jednou, ale já jsem umírala každou hodinu dne, kdy si pro mě přišel nový voják Daišu.“ Po letech strastí, nelidského zacházení a nepředstavitelného násilí, jí MAGNA pomáhá překonat její trauma.

Nepotřebují naše odsouzení ani soucit, potřebují pomoc. Potřebují dostatečnou lékařskou a psychologickou péči a ochranu. A tyto potřeby spolu velmi často souvisejí.

Mnoho vysídlených žen, žen přežívajících v konfliktních zónách nebo žen na útěku, zůstává neviditelných. Týmy zdravotníků MAGNA na misích jim přímo v krizových oblastech denně poskytuje péči před porodem i po něm, zajišťuje bezpečné porody, operační zákroky při porodních komplikacích, očkování nebo vzdělávání o reprodukčním zdraví a o plánovaném rodičovství.

„Nositelky života jsou sice v mnohých komunitách oslavovaným symbolem, ale faktem zůstává krutá realita. I napříč dosaženému pokroku, na světě každý den zemře asi 1000 žen při porodu nebo kvůli těhotenským komplikacím. Většině těchto úmrtí by se přitom dalo předejít, pokud by matky měly přístup k odborné porodní péči, lékům a vybavení. Žena by neměla být v ohrožení života jenom proto, že je těhotná. Nejen na Mezinárodní den žen, ale i po zbytek roku se musíme ztotožnit s faktem, že každá smrt matky nebo dítěte je nepřijatelná a odvratitelná,“ dodává Denisa Augustínová.

Víte, že:

  • 9,5 milionu žen a dívek v Sýrii potřebuje zdravotnickou humanitární pomoc?
  • 2 z 5 těhotných nebo kojících matek v Jižním Súdánu jsou podvyživené?
  • 6 z 10 domácností v konfliktní oblasti východní Ukrajiny vedou ženy?
  • Úmrtnost matek a dětí při porodu se v Iráku v uplynulých letech přetrvávajícího konfliktu více než zdvojnásobila?
  • Více než čtvrtina syrských uprchlic v Libanonu neměla v průběhu těhotenství přístup k předporodní péči?

Až 2,6 mil. dětí na světě zemře ještě před dovršením svého prvního měsíce života. V zemích, kde není zabezpečená dostupná lékařská péče, jsou nejčastějšími příčinami předčasný porod, komplikace v průběhu porodu a infekce. Prenatální péče je rozhodující pro včasnou identifikaci a zmírnění komplikací, které mohou mít velký vliv na zdraví novorozence a přežití matky.

V roce 2018 pracovníci MAGNA:

  • vykonali více než 9 870 asistovaných porodů včetně císařských řezů
  • poskytli více než 63 738 vyšetření předporodní, poporodní a gynekologické péče
  • naočkovali více než 45 000 žen a dívek
  • poskytli pomoc více než 2 500 obětem sexuálního násilí

Děkujeme, že pomáháte s námi.

LÉČÍME DÍKY VÁM


Aktuální

Přečtěte si nejnovější zprávy z našich operací ve světě.

Jak využíváme vaše finanční prostředky?

100%
Program
0%
Fundraising
0%
Administrativní náklady