Kongo: Na pravidelné nutriční kontrole

30. 08. 2013

Share this

Cílem je včasná identifikace a léčba podvýživy v momentě, kdy ještě není dítě v kritickém stádiu. Kromě identifikace zabezpečujeme následnou zdravotní péči a léčbu a v případě potřeby zprostředkováváme též léčbu náhradní terapeutickou pastou RUTF (ready to use food), která je navržená a balená k okamžitému použití a výrazně napomáhá zvýšení hmotnosti a přísunu adekvátních vitamínů a minerálů pro podvyživené děti. Život zachraňující terapeutická pasta Plumpy nut dokáže vyléčit dítě z těžké podvýživy už do 8 týdnů.

Při těžké podvýživě je nutná kontrola 1 x týdně po celou dobu léčby. Kromě nutričních kontrol v centrech MAGNA zabezpečuje i celkový přístup k zdravotní péči pro pediatrické pacienty a v případě identifikace jiných onemocnění i jejich následnou léčbu.

Podvýživa je jednou z nejčastějších příčin úmrtí dětí pod 5 let. V Konžské demokratické republice (DRC) způsobuje podvýživa 50% úmrtí. V krajině je přibližně 1 milión podvyživených dětí pod 5 let. Všechny druhy podvýživy představují ohrožení přežití a růstu dětí a zastavují celkový vývoj v DRC.

Měsíčně MAGNA přijme ve svých centrech v Kinshase přibližně 400 nových podvyživených dětí.


Aktuální

Přečtěte si nejnovější zprávy z našich operací ve světě.

Jak využíváme vaše finanční prostředky?

100%
Program
0%
Fundraising
0%
Administrativní náklady