Zdravotné aktivity

Zdravie dieťaťa

Zdieľať

85 percent detských úmrtí sa vyskytuje u detí mladších ako päť rokov a skoro až 50 percent z týchto úmrtí je u novorodencov do mesiaca po narodení.

Účinná prevencia, odhaľovanie a včasná liečba chorôb udržuje deti zdravšie a vo väčšine prípadov sa vyhýbajú vážnym ochoreniam. To je možné len vtedy, ak je zdravotná starostlivosť dostupná blízko miesta, kde ľudia žijú, teda v ich komunite. Jednou z prekážok je nedostatok zdravotníckych odborníkov vo vidieckych a odľahlých prostrediach. Komunitní zdravotnícki pracovníci sú kľúčoví pri vypĺňaní tejto medzery. Vďaka školeniam a nepretržitej podpore môžu poskytnúť základné zdravotné prehliadky; vykonávať nutričný skríning s cieľom identifikovať deti s akútnou podvýživou a podávať terapeutickú stravu, testovať, diagnostikovať a liečiť jednoduchú maláriu,

DR Kongo. Copyright Martin Bandžák/MAGNA

Zdravie detí v čase katastrof

Bez ohľadu na rozsah katastrofy sa môže zdravotná starostlivosť pre deti rýchlo zhoršiť a to najmä v čase akútnych kríz, akými sú konflikty alebo aj prírodné katastrofy. Na zníženie tohto rizika je potrebné, aby núdzová reakcia zahŕňala očkovanie, aby sa zabránilo prepuknutiu prenosných chorôb, ako sú napríklad osýpky. Distribúcia terapeutickej stravy na liečbu a predchádzanie podvýživy alebo aj novozriadené ambulantné služby v utečeneckých táboroch.

Deti v núdzi sú tiež vystavené zvýšenému riziku násilia, či už fyzickému, psychickému alebo sa stávaju obeťami sexuálnehi zneužívania.

Liečime vďaka Vám

Vaša podpora zohráva významnú úlohu v našej práci na záchranu životov.

Darujte online

Viac o zdraví detí v našich projektoch

Prečítajte si najnovšie články o našich zdravotných aktivitách.


Aktuálne

Prečítajte si najnovšie správy z našich operácií vo svete.

Ako využívame prostriedky?

97%
Program
2%
Fundraising
1%
Administrácia