Nikaragua: Spustili jsme mobilní kliniku

15. 05. 2007

Share this

Mobilní klinika zabezpečuje lékařskou péči více než 6 300 původním indiánům (Sutiava) žijícím daleko od civilizace. Kromě poskytování základní lékařské pomoci pořádáme tréninky pro porodní sestry a edukační programy zaměřené na prevenci před chorobami jako malárie, horečka dengue, HIV/AIDS a jiné nemoci vyskytující se v oblasti. Také stavíme studny a sociální zařízení v 10 osadách, kde v současnosti pracujeme.

V Nikaragui jedno ze tří dětí trpí chronickou podvýživou a 20% z celkové populace dětí trpí těžkou formou podvýživy. Přístup k pitné vodě a k hygieně je velmi omezený, zvláště na venkově a v odlehlých oblastech. Nejvíc úmrtí v zemi stále způsobují léčitelné nemoci jako je průjem, respirační nemoci a podvýživa.
 
V Nikaragui žije 5.1 milionu obyvatel a až 52% populace je méně než osmnáct let. Chudoba postihuje až 2.3 milionu lidí, skoro 900 000 lidí žije v extrémní chudobě, převážně ve střední a atlantické části země.

Aktuální

Přečtěte si nejnovější zprávy z našich operací ve světě.

Jak využíváme vaše finanční prostředky?

100%
Program
0%
Fundraising
0%
Administrativní náklady