Kambodža: Stavíme nemocnicu s BUBO

31. 01. 2018

Share this

MAGNA poskytuje zdravotní pomoci obětem katastrof a konfliktů již přes 15 let. Jednou z jejích hlavních aktivit je pomoc obětem sexuálního násilí a pacientům s HIV/AIDS. V krizových oblastech světa, jako je Kongo nebo Jižní Súdán, MAGNA provozuje specializované projekty zaměřené na pomoc obětem sexuálního násilí. V Kambodži je MAGNA již 15 let lídrem v poskytování léčby HIV/AIDS, v současné době však zaznamenává nárůst obětí sexuálního násilí, kterými jsou často děti a mladé dívky.

„Naším aktuálním cílem je vytvořit dlouhodobý komplexní systém pomoci, který obětem zajistí všechny základní potřeby ‘pod jednou střechou’. Abychom ho mohli vytvořit, spojili jsme své síly se slovenskou BUBO a s architektonickou kanceláří Vallo Sadovský Architects,“ říká Martin Bandžák, zakladatel organizace MAGNA.

Dlouhodobá podpora a spolupráce s BUBO a finanční pomoc jejích klientů umožní vznik a provoz takovýchto center. Cílem je vybudování nového centra každé dva roky a finanční zabezpečení jeho provozu, což výrazně podpoří záchranu lidských životů.

První zdravotnické centrum právě vzniká v Kambodži v městečku Siem Reap, nedaleko chrámů Angkor Wat. Obětem násilí a HIV/AIDS poskytne zdravotní péči posttraumatickou pomoc, mentální léčbu a sociální pomoc.

Při realizaci centra se klade důraz také na prostředí, ve kterém bude pomoc poskytována. Architektonický design center mají na starosti architekti z Vallo Sadovský Architects, kteří bez nároku na honorář vytvořili projekt, jenž centrům zajistí nízkonákladový provoz a dlouhodobou udržitelnost.

Tento komplexní model umožní reagovat na potřeby zranitelných dětí a žen, a to tím, že sdruží odborníky z různých oborů do jednoho centra. Pacienti tudíž nebudou muset cestovat z jednoho servisního místa do jiného. Nová budova bude postavena ve stávajícím zdravotnickém komplexu, což zároveň zajistí přítomnost odborného personálu na poskytování lékařské, psychosociální a sociální péče. Při příjmu pacienta nejdříve vyšetří lékař, následně se setká s terapeutem a sociálním pracovníkem.

Udržitelnost bude zaručena v oblasti lékařské i psychosociální péče. Poskytování kvalitní pomoci bude založeno na respektu, důvěrnosti, nediskriminaci a bezpečnosti. Při senzibilizaci společnosti bude brán ohled na specifické potřeby, důležitá bude i přesná dokumentace využívaná při monitorování a navrhování účinných postupů léčby.

„Nemocniční zařízení MAGNA/BUBO centra se zaměří především na děti a ženy, které jsou oběťmi znásilnění nebo jsou nakaženy virem HIV. Program poradenských služeb centrum poskytne také jejich rodinným příslušníkům,“ dodává Martin Bandžák. Přínosem bude i pro jednotlivé poskytovatele zdravotní pomoci, ať už zdravotní personál či poskytovatele jiných služeb, kteří si budou moci zvyšovat úroveň odborných znalostí a dovedností.

Historicky MAGNA ve svých programech pro oběti sexuálního násilí a HIV/AIDS poskytla pomoc tisícům obětí, 80 % z nich tvoří děti pod 15 let.

Děkujeme BUBO, jejím klientům a Vallo Sadovský Architects.

Léčíme tady a teď. Díky Vám.

Podívejte se na záznam besedy v Bratislavě, kde Martin Bandžák a Ľuboš Fellner z BUBO mluvili nejen o našem společném projektu, který vzniká v Kambodži pod záštitou Táni Pauhofové.


Aktuální

Přečtěte si nejnovější zprávy z našich operací ve světě.

Jak využíváme vaše finanční prostředky?

100%
Program
0%
Fundraising
0%
Administrativní náklady