Kambodža: Testování a včasná diagnóza HIV pro novorozeňata

27. 07. 2007

Share this

Andrea Stránská začala pro Magna pracovat v lednu 2007, kdy odjela na svou misi do Kambodži, kde zabezpečuje každodenní chod projektu PMTCT jako programová koordinátorka. Magna spustila program PMTCT v Kambodži v březnu 2006 a je jedním z největších v zemi.

MAGNA se ve spolupráci s Pasteur Institute v Kambodži účastní projektu potvrzení efektivity tzv. D.B.S. testu. D.B.S. je zkratkou pro „dry blood spot“ test. Pokud se tento test ukáže jako efektivní, bude to znamenat snížení nákladů až o polovinu na jeden test a větší dostupnost, geografickou i množstevní. U tohoto testu není třeba odesílat do laboratoře krevní vzorky. Stačí jen pár kapek krve uschlých na zvláštním papírku.

Každý čtvrtek se sejde náš lékařský tým a odebírá vzorky krve dětem z programu PMTCT. Odebíráme vzorek krve pro PCR test a zároveň provádíme i D.B.S. test. První test je možné udělat už v šesti týdnech věku novorozence. Tak malým dětem je ale velmi náročné brát krev. Vyžaduje to velké soustředění a často to pro naše sestry znamená stres. Ve většině případů se nám to nakonec úspěšně podaří. Měli jsme ale i dítě, které jsme museli „přeobjednať“ na jiný den. V ten den se jednoduše žíla nenašla a tak nebylo možné test udělat. Vyžaduje se i dokonalá spolupráce s rodiči, protože ne všem dětem se odebírání krve líbí.

Protože i nám, Magně, záleží na tom, abychom mohli pomoci co největšímu počtu lidí, velmi rádi se tohoto výzkumu účastníme. Serologické testy, které se doposud běžně v Kambodži prováděly, dokázaly definitivně určit, zda je dítě HIV pozitivní až po 18. měsíci jeho života. To ale bývalo často už pozdě a dítěti se už nedokázalo pomoci. Včasná diagnóza a následná léčba výrazně přispívá k poklesu úmrtnosti HIV pozitivních dětí. Zachráníme život dítěti a to je jedním z našich hlavních cílů. V rámci PMTCT máme ale radost hlavně ze všech těch negativních výsledků testů HIV. Je to důkaz dobré práce celého týmu poradců a sestřiček a taky dobré spolupráce s rodiči, především s matkou. Pro nás je to zároveň i silná motivace a nová energie do další práce s novými HIV+ těhotnými ženami.


Aktuální

Přečtěte si nejnovější zprávy z našich operací ve světě.

Jak využíváme vaše finanční prostředky?

100%
Program
0%
Fundraising
0%
Administrativní náklady