Zachraňujeme hladem umírající děti ve spolupráci s Nadací Agel

01. 04. 2014

Share this

Každé čtvrté dítě do pěti let věku v Barmě trpí dle průzkumů podváhou, 35% dětí má z důvodu špatné výživy mírně zakrnělý růst a zhruba jedna osmina obyvatel pak trpí zakrněním závažným. „V rámci našeho projektu budeme působit v regionu Magway, který patří k oblastem nejvíce ohroženým nedostatkem potravin. Jedná se o oblast, kde ojedinělé srážky způsobují nedostatek vody,“ zdůvodňuje výběr oblasti zakladatel sdružení Magna děti v tísni Martin Bandžák a doplňuje, že obyvatelé tohoto regionu rovněž trpí nejrůznějšími onemocněními jako je například průjem či úplavice.

Cílem projektu, na kterém se bude podílet také NADACE AGEL, bude zajistit systém nutriční pomoci pro děti do pěti let, zajistit jim dodávky terapeutické stravy k léčbě akutní podvýživy a nutriční stravy. V rámci projektu budou léčeny děti s těžkou akutní podvýživou a zajištěna bude distribuce vitamínu A a zinku pro všechny děti do pěti let věku v této oblasti. O vše se postará MAGNA tým přímo na místě, složený z 35 vyškolených zdravotnických pracovníků a dobrovolníků.„Navzdory akutní situaci, která v Magway panuje, budeme prvním humanitárním subjektem, který zde v rámci systematické léčby působí,“ doplnila Jennifer Cashin, nutriční koordinátorka MAGNA v Barmě. Součástí projektu bude nejen aktivní pomoc místním obyvatelům, ale také antropometrické měření a hodnocení dětí ve věku od 6 měsíců do 5 let, které zajistí údaje potřebné pro fungování následujících fází projektu.

Sdružení Magna děti v tísni spoluzakládal Martin Bandžák na Slovensku a také v České republice. Proto jsme se jej zeptali na několik otázek.

Co bylo v počátcích nejtěžší?

Vysvětlit okolí a veřejnosti, že to má smysl, že i organizace z naší země může pomoci zachránit lidský život v Kambodži nebo v Kongu. Přesvědčit a ukázat, že to, že děti umírají na lehko vyléčitelné choroby je reálné a že je důležité toto svědectví přinést na Slovensko a do Česka a mobilizovat společnost, která má svých problémů mnohem více než země na západě. Ukázat, že jsme jeden svět a lidský život je stejně důležitý u nás v Bratislavě či Praze, jako v malé vesnici v Kambodži. A dále bylo náročné vybudovat systém efektivní humanitární pomoci

Proč jste se rozhodl pomáhat v tak odlehlých zemích? Mnozí by namítli, že i u nás je mnoho potřebných…

Přesně proto, že v těchto zemích umírají děti často zbytečně. Stačí přímá a efektivní pomoc a terénní práce a je možno zachránit mnoho životů. Každý má přeci právo na primární zdravotní péči, každý má právo na budoucnost. Představte si, že za 10 euro centů můžete pro podvyživené dítě zajistit dvě jídla denně, a to ho zachrání. Země, kde působíme, jsou často ve válečných konfliktech, mnohé z nich byly zasáhnuté přírodní katastrofou. Ale jejich obyvatelé přeci nemohou za to, kde se narodili.

Myslíte si, že lidé v Česku a na Slovensku umí pomáhat druhým? Nebo se stále máme co učit?

Myslím, že existuje rozdíl mezi Českem a Slovenskem. Je to patrné při sbírkách na humanitární katastrofy ve světě, kdy se v Česku vybere vždy poměrně více prostředků než na Slovensku. Češi více cestují, a proto je jim řada regionů, kde se objeví katastrofy nebo konflikty, bližších. Také média v České republice se těmto tématům více věnují a veřejnost tak vzdělávají a vedou k podpoře druhých. Na Slovensku se máme ještě mnoho, co učit. Ale v systémové pravidelné pomoci na Slovensku zaznamenáváme v poslední době velký růst a pomocí moderních technologií umíme oslovit více osob, které se do pomoci zapojují.

Text: Mgr. Radka Baková

Zpráva převzata z internetových stránek Nadace Agel: http://nadace.agel.cz/o-nadaci/novinky/140331-magna


Aktuální

Přečtěte si nejnovější zprávy z našich operací ve světě.

Jak využíváme vaše finanční prostředky?

100%
Program
0%
Fundraising
0%
Administrativní náklady