Pomáhejte jako firma

Udržitelnost našich projektů, které týmy MAGNA dokázaly realizovat, by nebyla možná bez spolupráce s firmami a nadacemi. Jsme závislí na našich podporovatelích a jejich finanční pomoci, bez které by naše práce zkrátka nebyla možná.

Spojte svůj společenský závazek s MAGNA

Zapojte svou společnost do zlepšení přístupu k zdravotní péči na celém světě.

Mobilizujte své klienty a zákazníky

Objevte výhody solidárního marketingu.

Mobilizujte vaše zaměstnance

Objevte výhody solidárního marketingu.

Podpořte konkrétní projekt

Zapojte konkrétně svou společnost financováním našich projektů.

Vaše společnost pomáhá lidem, kteří jsou v ohrožení života nebo zdraví

PŘÍMO

Vyberete si projekt, který vám vyhovuje

TRANSPARENTNE

Víte výsledky Vaší angažovanosti

ODPOVĚDNĚ

Zapojte vaše zaměstnance a zákazníky

Často kladené dotazy

Co je sponzorství?

Sponzorství je nevratný dar, který nevylučuje nepřímý zisk, zejména medializaci. Může mít tři formy: finanční podpora, věcný dar nebo sponzorství poskytování služeb.

Měl by být sponzorský vztah smluvně dohodnut?

Návrh sponzorské smlouvy se vyžaduje, když chce společnost dohlížet na partnerství a efektivněji zajistit jeho následná opatření. Umožňuje zejména definovat finanční závazky společnosti a podmínky používání názvu a loga MAGNA.

Jaká partnerství chce MAGNA navázat se společnostmi?

Partnerství společností s MAGNA je často poháněno mediálním pokrytím určitých humanitárních katastrof. I když je tato podpora neocenitelná, MAGNA chce jít dál a navázat víceletou spolupráci, která je smysluplná a vytváří hodnotu pro ni a její partnery.

Existuje minimální dar na vstup do partnerství s MAGNA?

MAGNA přijímá firemní dary bez ohledu na jejich výši.

Je možné přidělit dar na konkrétní misi nebo projekt?

MAGNA shromažďuje dary, aby mohla rychle a nezávisle zasáhnout tam, kde jsou potřeby největší. Za určitých podmínek a v rámci strategické spolupráce s partnerskou společností nebo nadací lze přidělit finanční příspěvek na konkrétní projekt.

Přijímá MAGNA podporu od všech společností?

MAGNA se jako prioritu snaží o partnerství se společnostmi, které se zavázaly k procesu společenské odpovědnosti a snaží se respektovat zejména lidská práva, životní prostředí, pracovní vztahy a podmínky, férové praktiky, otázky související s komunitním a místním rozvojem, práva duševního vlastnictví a řízení.

Firmy a nadace, které s námi pomáhají

Orange

Orange a nadace Orange dlouhodobě podporují aktivitu MAGNA na záchranu životů. Z pravidelné SMS 806 nám poskytují 100% výnos, zároveň financují naše operace v DR Kongo nebo aktuálně i na Ukrajině.

Penta

Skupina Penta prostřednictvím svých společností Dr. Max a sítě nemocnic Svět zdraví a své nadace poskytuje týmům MAGNA léky a materiál pro léčbu infekčních a jiných onemocnění v hodnotě 750 tisíc euro jen v roce 2022.

Bubo

Bubo a MAGNA spolupracují na lepším přístupu ke zdraví pro všechny už 20 let. Díky Bubo a jejich klientům jsme postavili nemocnici k léčbě infekčních pacientů v Kambodži a akatuálně podporují naše týmy na Ukrajině.

Odyssey 44

Martin Kušik se svou rodinou a prostřednictvím své společnosti Odyssey 44 podporuje aktivity MAGNA v České republice v hodnotě 1 mil. euro, které pokrývají provoz kanceláře a marketingových aktivit na získávání dárců již několik let.

O2

O2 dlouhodobě podporuje MAGNA 806 SMS sbírku a předává 100% výnosu na naše zdravotnické aktivity. V době humanitárních katastrof, jako je Ukrajina, je to právě O2, které výrazně podporuje naše týmy v terénu.

Muziker

Lobkowitz

Nay

Společnost Nay reagovala velmi rychle na válku na Ukrajině a podporuje naše „zdeavotné týmy“ v terénu. Zároveň poskytuje materiální vybavení MAGNA humanitárního centra v Bratislavě.

Slovak Telekom

Czech telekom dlouhodobě podporuje MAGNA 806 SMS sbírku a předává 100% výnosu na naše zdravotnické aktivity. V době humanitárních katastrof jako je Ukrajina je to právě Slovak Telekom a jeho zaměstnanci, kteří výrazně podporují naše týmy v terénu.

Deploy

Společnost Deploy pro nás provozuje všechny webové služby jako je i vytváření stránek bez nároku na odměnu.

Máte další dotazy nebo se chcete zapojit?

Zavolejte na +420 736 416 505 nebo pošlete e-mail na kancelar@magna.org a my vám rádi pomůžeme.

Jak využíváme vaše finanční prostředky?

100%
Program
0%
Fundraising
0%
Administrativní náklady